Organizator
Gospodarz
Temat: Czas pracy
Miejsce: Gdańsk
Data: 2019-04-26
Godzina: 14:00-16:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pani Marzena Łabędź. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania. 

Zakres tematyczny spotkania:

  • Godziny nadliczbowe oraz sposoby ich kompensowania – zasady i dobre praktyki;
  • Czas pracy kadry kierowniczej;
  • Podróże służbowe i szkolenia a czas pracy;
  • Systemy czasu pracy a rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy – praktyczne wskazówki.