Organizator
Gospodarz
Temat: MBTI jako narzędzie wspierające zarządzanie zmianą i rozwój innowacyjności w firmie (case study na przykładzie Hitachi Vantara)
Miejsce: Kraków
Data: 2018-12-04
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Hitachi Vantara

Moderatorem spotkania będzie Pani Monika Mostowik-Wanat, Senior HR Manager Poland / Senior HR Business Partner SSC z firmy Hitachi Vantara.

Od kilku lat w Hitachi Vantara Polska wszyscy pracownicy uczestniczą w grupowych sesjach rozwojowych MBTI, określających ich typ osobowości. Prowadzi je od 2011 roku Monika Mostowik-Wanat Senior HR Business Partner certyfikowana z metody MBTI oraz MBTI Step II. MBTI powstał w oparciu o teorię osobowości Carl’a Jung’a. Model został rozwinięty przez dwie nie psycholożki, Briggs and Myers, których wizją było udostępnienie tych idei tak szeroko jak to możliwe. Jest to jeden z niewielu modeli osobowości opisujący występujące między ludźmi różnice w pozytywny i konstruktywny sposób.

Podczas spotkania 4 grudnia 2018 roku omówione zostaną 4 pary preferencji, określające typ osobowości:

Ekstrawersja - Introwersja

Poznanie - Intuicja

Myślenie - Odczuwanie

Osądzanie – Obserwacja.

Sposoby wykorzystania wiedzy o typach osobowości pracowników w codziennej pracy.

Zaproponujemy też krótkie ćwiczenie w grupach jako demo zajęć, które prowadzimy z pracownikami.

Kolejnym krokiem będzie omówienie przykładów wykorzystania MBTI w zarządzaniu zmianą i wspieraniu innowacyjności w firmie. Przedstawiony zostanie projekt rozwojowy przeprowadzony ostatnio w Hitachi Vantara. Omówione zostaną fazy zmiany: Define, Discover, Decide, Deliver jako pole działania poszczególnych typów, oraz style kreatywności / typy innowacyjne, i rodzaje pomysłów jakie naturalnie generują poszczególne typy osobowści: Different Ideas, Efficiency Ideas, Adopting Ideas, Refining Ideas.