Organizator
Gospodarz
Temat: Rodzaje monitoringu i ich zastosowanie wg nowych przepisów Kodeksu pracy, wykorzystywanie wizerunku pracowników przez pracodawcę
Miejsce: Warszawa
Data: 2019-01-18
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pani Monika Kolasińska. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Dobro zakładu pracy a prywatność pracownika
  • Cel wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy
  • Monitoring wizyjny a obowiązki wynikające z RODO:
  • - monitoring poczty elektronicznej,
    - inne rodzaje monitoringu (w tym systemy GPS),
    - uregulowanie monitoringu w źródłach wewnętrznego prawa pracy,
    - wykorzystanie dowodu w postaci monitoringu „z ukrycia”