Organizator
Gospodarz
Temat: Rodzaje monitoringu i ich zastosowanie wg nowych przepisów Kodeksu pracy, wykorzystywanie wizerunku pracowników przez pracodawcę
Miejsce: Katowice
Data: 2018-12-14
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pan Marcin Frąckowiak. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Dobro zakładu pracy a prywatność pracownika
  • Cel wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy
  • Monitoring wizyjny a obowiązki wynikające z RODO:
  • • monitoring poczty elektronicznej,
    • inne rodzaje monitoringu (w tym systemy GPS),
    • uregulowanie monitoringu w źródłach wewnętrznego prawa pracy,
    • wykorzystanie dowodu w postaci monitoringu „z ukrycia”