Organizator
Gospodarz
Temat: Strategia HR jako część strategii biznesu
Miejsce: Warszawa
Data: 2017-06-21
Godzina: 10:00-12:30
Gospodarz: Grupa Żywiec

Zakres tematyczny spotkania:

  • przygotowanie wspólnej strategii
  • wizja, misja HR, a wizja i misja biznesu
  • miara sukcesu