Ścieżka Prawo Pracy w Akademii PSZK to oferta ponad 80 godzin rocznie wysokiej jakości merytorycznych spotkań dla członków PSZK w zakresie najnowszych zmian w prawie pracy i szerokim otoczeniu prawnym, które wpływają na codzienne decyzje związane z relacjami pracodawcy z pracownikami i współpracownikami. Poruszamy kwestie praktyczne, omawiamy trudności w stosowaniu niektórych przepisów, najnowsze orzecznictwo i dobre, sprawdzone praktyki.

Merytorycznym opiekunem ścieżki Prawo Pracy jest Partner PSZK Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy, która zapewnia materiały szkoleniowe oraz odpowiada za merytoryczną jakość spotkań. Na ścieżce Prawo Pracy nie brakuje również tematów zgłaszanych przez członków i przez nich moderowanych, jak również gości specjalnych, uznanych ekspertów w dziedzinach prawnych. 2-3 godzinne, kameralne spotkania z udziałem członków PSZK i zaproszonych praktyków HR odbywają się w Warszawie i pięciu największych miastach Polski.Kalendarz najbliższych spotkań Prawo Pracy
w Akademii PSZK
Prawo Pracy w Akademii PSZK to:

 

 • Zawsze aktualna wiedza prawna, która ogranicza kosztowne ryzyka
 • Dobre i sprawdzone praktyki pracodawców
 • Najnowsze orzecznictwo
 • Rozwiązywanie trudności w stosowaniu niejasnych przepisów
 

Merytoryczny plan najbliższych spotkań
obejmuje m.in. następujące tematy:

 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – problemy praktyczne
 • Zatrudnianie członków zarządu
 • Zatrudnianie obcokrajowców
 • Telepraca a „home office” – prawne podobieństwa i różnice
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Ochrona danych osobowych
 • Kontrola pracowników przez pracodawców
 • Współpracy pracodawcy z podmiotami i osobami trzecimi a prawa pracownika
 • Bezpieczne i efektywne  korzystanie z własności intelektualnej w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Zwolnienia w trybie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
 • Równoważny czas pracy
 • Zawieranie umów o zakazie konkurencji
 • Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych
 • Ochrona tajemnicy pracodawcy w relacjach ze związkami zawodowymi i radą pracowników
 • Umowa z agencją pracy tymczasowej – ryzyka i dobre praktyki
 • Dyskryminacja a nierówne traktowanie
Zobacz tematy ostatnich spotkań w Akademii PSZK: