HR BP to spotkania przeznaczone dla HR Biznes Partnerów oraz osób które są zainteresowane wymianą wiedzy i doświadczeń na tematy ważne z punktu widzenia roli HR Biznes Partnera. Ścieżka tematyczna współtworzona przez praktyków HR, osoby które na co dzień stoją przed wyzwaniami dotyczącymi budowania partnerskich relacji z biznesem, rozwoju w zakresie pełnionej funkcji czy też efektywnej realizacji założonych celów.

Ścieżka HRBP to praktyczne rozwiązania, case’y organizacji, dyskusja  i wymiana doświadczeń w ramach wybranych wspólnie tematów.