Akademia PSZK to cykl merytorycznych i inspirujących spotkań członkowskich w Warszawie i 5 największych miastach Polski (2-3 godziny w kameralnym gronie) w formacie praktycy – praktykom, opartych na przykładach oraz dyskusji i wymianie doświadczeń. Akademia PSZK składa się z poniższych ścieżek merytorycznych.
Najnowsze zmiany w prawie pracy i szerszym otoczeniu prawnym, materiały szkoleniowe z podejmowanych tematów
To ścieżka tematyczna przeznaczona dla osób zajmujących się zagadnieniami wynagrodzeń i benefitów
Spotkania przeznaczone dla dyrektorów HR i kadry zarządzającej, strategiczne zagadnienia HRM, trendy i przyszłość rynku pracy
To aktualne case’y praktyków HR, wymiana doświadczeń i dyskusja
Najbardziej aktualne i potrzebne w kontekście bieżących wyzwań biznesowych tematy zgłaszane przez członków w ciągu roku z różnych dziedzin HR 
Dobre praktyki firm dotyczące nowoczesnych narzędzi HR i digitalizacji, w formie prezentacji case’ów i dyskusji
Spotkania przeznaczone dla HR Biznes Partnerów, współtworzone przez osoby zainteresowane wyzwaniami roli HR Biznes Partnera w organizacji
Tematy poświęcone budowaniu wizerunku pracodawcy i skutecznej rekrutacji w oparciu o najlepsze case’y firm członkowskich

 

Case’owisko HR

W Warszawie w kwietniu i maju oraz w 5 największych Polskich miastach jesienią, członkowie PSZK zapraszają do swoich biur, aby przedstawić swoje najlepsze projekty HR. W cese'owiskowym menu do wyboru 40 projektów HR najlepszych pracodawców

 

HR Tools

Spotkania praktyków HR inicjowane przez dostawców usług HR – wartościowy i praktyczny przegląd profesjonalnych partnerów w zadaniach HR

 

HR Awards Best Practices

Spotkania podczas których wyróżnionym w Badaniu HR Najwyższej Jakości Firmom, wręczane są certyfikaty oraz podczas których organizacje prezentują przedstawione w badaniu case’y. Każdego roku odbywa się ok 15 takich spotkań, co daje możliwość poznania ponad 40 dobrych praktyk organizacji członkowskich