Wymiana wiedzy i doświadczeń wzbogacona siłą dobrej sieci networkingowej to istota członkostwa w PSZK. Rocznie ponad 450 godzin inspirujących dyskusji i wiedzy z pierwszej ręki, 150 case’ów oraz wiele okazji do budowania eksperckiego wizerunku swojej firmy i własnego personal brandingu. Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się regularnie w czterech dużych formatach merytorycznych – Akademii PSZK, Case’owisku HR, HR Tools oraz podczas HR Awards Ceremony.

 

 

Akademia PSZK

Akademia PSZK to cykl merytorycznych i inspirujących spotkań członkowskich w Warszawie i 5 największych miastach Polski (2-3 godziny w kameralnym gronie) w formacie praktycy – praktykom, opartych na przykładach oraz dyskusji i wymianie doświadczeń. Akademia PSZK składa się z czterech ścieżek merytorycznych.
Najnowsze zmiany w prawie pracy i szerszym otoczeniu prawnym, materiały szkoleniowe z podejmowanych tematów
To ścieżka tematyczna przeznaczona dla osób zajmujących się zagadnieniami wynagrodzeń i benefitów
Spotkania przeznaczone dla dyrektorów HR i kadry zarządzającej, strategiczne zagadnienia HRM, trendy i przyszłość rynku pracy
To aktualne case’y praktyków HR, wymiana doświadczeń i dyskusja
Najbardziej aktualne i potrzebne w kontekście bieżących wyzwań biznesowych tematy zgłaszane przez członków w ciągu roku z różnych dziedzin HR 
Spotkania przeznaczone dla HR Biznes Partnerów, współtworzone przez osoby zainteresowane wyzwaniami roli HR Biznes Partnera w organizacji
Tematy poświęcone budowaniu wizerunku pracodawcy i skutecznej rekrutacji w oparciu o najlepsze case’y firm członkowskich
Case’owisko HR

W Warszawie w kwietniu i maju oraz w 5 największych Polskich miastach jesienią, członkowie PSZK zapraszają do swoich biur, aby przedstawić swoje najlepsze projekty HR. W cese'owiskowym menu do wyboru 40 projektów HR najlepszych pracodawcówHR Tools

Spotkania praktyków HR inicjowane przez dostawców usług HR – wartościowy i praktyczny przegląd profesjonalnych partnerów w zadaniach HRHR Awards Ceremony

Najważniejsza w roku dwudniowa uroczystość członków PSZK - gala wręczenia statuetek HR Najwyższej Jakości oraz merytoryczny warsztat członkowski