Warbud SA

Od 25 lat fascynuje nas budowanie

WARBUD S.A. - JEDEN ORGANIZM

Zaczynaliśmy w 1989 roku od zaledwie 10 pracowników. Dziś Warbud S.A. zatrudnia 1300 osób na budowach i w swoich biurach - w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Posiadamy własne Biura Projektowe specjalizujące się w konstrukcjach, geotechnice i fundamentowaniu, profesjonalne dyrekcje: Fundamentowania, Budownictwa Specjalistycznego, Inżynierskiego oraz Zamówień Publicznych, a także Zakłady Sprzętu i Sił Własnych. W naszych strukturach funkcjonuje również spółka produkcyjna Warbud Beton. Jesteśmy spółką akcyjną z większościowym udziałem francuskiego potentata budowlanego -  VINCI Construction International Network.

KUNSZT REALIZACJI

Warbud S.A. jest laureatem licznych nagród i wyróżnień zarówno branżowych, jak i biznesowych. W relacjach pracowniczych, inwestorskich i wykonawczych zawsze kierujemy się profesjonalizmem i etyką. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu możemy poszczycić się m.in. pięciokrotnym tytułem „Solidny Pracodawca Roku” (2018 - 2014) i tytułem „Firma Dobrze Widziana” (2017), statuetką „Perły Jakości” (2016) oraz bliskimi naszemu inżynieryjnemu sercu nagrodami „Budowa Roku” przyznanymi przez PZITB za realizację m.in. Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu, Szpitala Pediatrycznego WUM, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM, Uzdrowiska - Konstancin czy też Parku Wodnego w Koszalinie. Nasze spektakularne ostatnie realizacje w toku to m.in.: w Warszawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wysokościowce Skyliner, Mennica Legacy Tower i Varso Tower (najwyższy w Europie), Fabryka Norblin, Południowa i Wschodnia Obwodnica Warszawy, Sąd Rejonowy w Toruniu, biurowiec Brama Oławska we Wrocławiu, Fabyka Mercedesa w Jaworze, Układ Nawęglania w Jaworznie, Fabryka silników Lufthansy w Jasionce itd.

Uhonorowały nas także kapituły konkursów architektonicznych, m.in. Nagrodą Roku SARP (2015) za najlepszy obiekt architektoniczny - Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach oraz nagrodą Miesa van der Rohe (2015) za Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, okrzykniętą najlepszym obiektem architektonicznym Europy.

POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE

Bezpieczeństwo stawiamy na równi z celami biznesowymi, a restrykcyjny kodeks BHP obowiązuje zarówno pracowników Warbudu, jak i wszystkich podwykonawców. Swoim pracownikom zapewniamy środki ochrony i sprzęt na najwyższym światowym poziomie. Posiadamy wdrożony system zarządzania PN-EN 18001. Wielokrotnie zwyciężaliśmy w konkursach „Bezpieczna Budowa” oraz „Buduj Bezpiecznie”.

Cel firmy to ZERO WYPADKÓW. Realizujemy go nie tylko w ramach wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, a także wspólnie z dwunastoma największymi firmami budowlanymi w Polsce, tworząc Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, któremu Warbud przewodniczył w okresie 03/2016 – 03/2018. Ideą Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na budowach i ograniczenie liczby wypadków, szczególnie tych śmiertelnych. Jednym ze sztandarowych działań PBB jest Tydzień Bezpieczeństwa – największa, wspólna inicjatywa BHP na polskim rynku, w której corocznie udział bierze ponad 30 tys. pracowników.

Strategia HR

duze 11 2Strategia HR wpisuje się cele biznesowe firmy zdefiniowane jako skuteczne pozyskiwanie rentownych kontraktów i ich realizacja na najwyższym poziomie. Dlatego zarządzanie kapitałem ludzkim rozumiemy w naszej firmie w kontekście skaskadowanych celów, a są to: efektywna, zmotywowana i profesjonalna kadra; optymalny stan zatrudnienia i budowanie wspólnej kultury organizacyjnej z poszanowaniem dla autonomii struktur organizacyjnych. Działamy w trzech obszarach: pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie pracownika.

W ramach pozyskiwania pracowników i optymalizowania stanu zatrudnienia pod kątem efektywności i profesjonalizmu wspieramy firmę działając na polu rekrutacyjnym. Rekrutujemy w sposób tradycyjny ogłaszając się na wortalach internetowych i na naszej stronie www, jak również w mediach społecznościowych. Do współpracy zapraszamy studentów, którzy mogą u nas odbyć 2-3 miesięczne płatne praktyki i mają wielką szansę na stałą pracę. W tym celu współpracujemy z biurami karier uczelni technicznych i organizujemy warsztaty i konkursy dla studentów. Kolejną formą pozyskiwania przyszłych pracowników jest udział w tworzeniu programu dla szkolnictwa średniego stopnia i wsparcie zawodowe  jednego z warszawskich techników budowlanych. Przede wszystkim  jednak dbamy o równowagę wewnątrz firmy dlatego ogłaszamy rekrutacje wewnętrzne i promujemy przeniesienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i wypożyczenia.

Wspieramy rozwój pracowników poprzez system on-boardingowy, system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, możliwość uczestnictwa w seminariach i konferencjach, poprzez system kursów językowych, pomoc finansową w zdobywaniu wiedzy poza organizacją (szkoły, uczelnie), finansowanie kursów i egzaminów na uprawnienia budowlane, coaching i mentoring. Dbamy przy tym o skuteczny transfer wiedzy i doświadczeń.

Ostatni obszar naszej aktywności wydaje się najobszerniejszy i najtrudniejszy do oceny ponieważ na utrzymanie pracownika  w organizacji wpływa wiele czynników. Udało nam się wprowadzić system kompetencji i system zdań organizacyjnych, które w połączeniu tworzą system opisów stanowisk pracy i system ocen.  System ocen polega na bezpośredniej rozmowie przełożonego z pracownikiem, a jej celem jest ewentualna korekta i rozwój kompetencji. Nie było by jednak rzetelnego prześwietlenia kompetencji w firmie bez wspierania i rozwoju menedżerów. Kładziemy duży nacisk na komunikację zarówno na poziomie kluczowych interesariuszy w firmie jak i bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, na innowacyjność i proaktywność, na planowanie i współpracę. Dbamy o otwarte i przyjazne środowisko pracy, umożliwiamy realizowanie własnych projektów, doceniamy zaangażowanie, wspólnie szukamy rozwiązań aby pracownik mógł zachować równowagę między pracą a domem.

Aby realizować cele strategiczne firmy pracownicy działu ZZL są podzieleni procesowo i dyrekcyjnie. Każda z nas zajmuje się poszczególnymi  procesami lub konkretnymi zadaniami a jednocześnie każda z nas funkcjonuje jako HR BP dla swoich jednostek organizacyjnych. W ten sposób łączymy współpracę, komunikację i profesjonalizm.

Małgorzata Kowalczyk, Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi