Veolia

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

Obecna w Polsce od 1994 roku, Veolia świadczy profesjonalne i dostosowane do potrzeb usługi na rzecz klienta przemysłowego, samorządowego i indywidualnego.

Najważniejszymi atutami usług oferowanych przez grupę Veolia są ich kompleksowość oraz najwyższa jakość, wynikająca z synergii wiedzy zdobywanej przez dziesięciolecia w międzynarodowej grupie oraz doświadczeń polskich spółek i ich lokalnych oddziałów.

Wielomilionowe i wieloletnie inwestycje spółek w nowoczesny sprzęt i instalacje sprawiają, że zasoby techniczno-logistyczne spółek odpowiadają w pełni wymaganiom europejskim, a obsługiwane przez doświadczony zespół służą jednemu celowi - zapewnieniu wszystkim klientom obsługi o jak najwyższej jakości.