Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia to Profesjonalny partner w rozwoju szkół wyższych.

Początki holdingu, w którym działa TEB Akademia, sięgają wczesnych lat 90-tych, kiedy to zaczęły pojawiać się pierwsze niepubliczne uczelnie w Polsce. TEB Akademia jest założycielem Grupy Wyższych Szkół Bankowych – największej grupy niepublicznych uczelni biznesu w Polsce, obecnych w 11 miastach w: Bydgoszczy, Chorzowie,  Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.
Głównym zadaniem TEB Akademii jest zarządzanie strategiczne, promocja oraz szeroko rozumiany dynamiczny rozwój Uczelni wchodzących w skład Grupy WSB.

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia występuje w roli założyciela i partnera. Do jego zadań należy planowanie strategii rozwoju całej Grupy Wyższych Szkół Bankowych w oparciu o kompleksowe analizy rynku edukacyjnego w Polsce, prognozy i dedykowaną strategię komunikacji z rynkiem.

TEB Akademia to firma, która dynamicznie się rozwija. Posiada oddziały w ośmiu miastach w Polsce i zatrudnia specjalistów z takich dziedzin jak zarządzanie, finanse, badania, analiza i strategia, współpraca międzynarodowa i akademicka, projekty unijne, technologie informatyczne i informacyjne, e-biznes, marketing i public relations.
Obecnie w firmie pracuje ponad 80 osób. Wszyscy pracownicy TEB Akademia posiadają wyższe wykształcenie i nieustannie poszerzają swoją wiedzę i kompetencje.

Strategia HR

Iwona CzajkaCentrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia jest założycielem Grupy Wyższych Szkół Bankowych w Polsce.
Swoją rynkową pozycję zawdzięcza umiejętnemu połączeniu nowoczesnego zarządzania z kulturą organizacyjną zorientowaną na realizację celów w oparciu o przyjęte wartości. Jest wiarygodnym i stabilnym pracodawcą oferując zatrudnionym osobom umowę o pracę. Na sukcesy jakie osiąga TEB Akademia składa się wysiłek wszystkich pracowników. Firma zatrudnia ponad 80 osób pracujących głównie w Poznaniu ale również w miastach – lokalizacjach poszczególnych Wyższych Szkół Bankowych.


To dzięki ich zaangażowaniu, umiejętnościom i specjalistycznej wiedzy Firma realizuje zakładane cele. Praca zespołowa oparta jest na współodpowiedzialności i otwartej kulturze organizacyjnej. Tym co podkreślają sami pracownicy jest wyróżniająca się, przyjazna atmosfera pracy. Relacje wewnątrz Firmy oparte są na życzliwości, wzajemnym szacunku i pracy zespołowej.


Firma stawia na pracowników nie bojących się wyzwań i mocno skoncentrowanych na realizacji celów. Zatrudniane są osoby z doświadczeniem, kreatywne, z inicjatywą, myślące nieszablonowo i potrafiące przekraczać swoje możliwości. Wśród pracowników są też studenci ostatnich lat studiów, którzy chcą swoją zawodową przyszłość związać z TEB Akademia. Proces rekrutacji jest całkowicie transparentny.

TEB Akademia stwarza swoim pracownikom możliwość realizacji innowacyjnych projektów, brania udziału z pracach zespołów projektowych i interdyscyplinarnych. Mają oni szansę uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji dla obszarów w których są zatrudnieni.


Firma stawia na rozwój swoich kadr, stwarzając im możliwość poszerzania i zdobywania wiedzy dofinansowując naukę na studiach podyplomowych oraz uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach: menedżerskich, ogólnorozwojowych i specjalistycznych. Pracownicy mają możliwość brania udziału w rekrutacjach wewnętrznych. Od zatrudnionych osób oczekuje się proaktywnej postawy i osobistego zaangażowania w rozwój własnej kariery zawodowej.


Warto pracować w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.

 Iwona Czajka, Dyrektor ds. HR