Siemens

Siemens to firma osadzona mocno we współczesnym świecie. Zawdzięcza to nie tylko swojej ponad 160-letniej historii i obecności w 190 krajach, lecz przede wszystkim niebagatelnemu wkładowi w rozwój technologii ułatwiających życie człowiekowi w każdym jego obszarze. Siemens od początku swego istnienia stawiał na postęp i innowacyjność, był i jest pionierem branży elektrotechnicznej i elektronicznej, wytyczającym nowe kierunki rozwoju.

Polska spółka Siemens, działająca od 1991 roku, oferuje najbardziej zaawansowane technologie we wszystkich obszarach swojej działalności, dzięki czemu przyczynia się znacząco do modernizacji polskiej gospodarki.

Oferta sektora Energy obejmuje wszelkie rozwiązania i produkty związane z wytwarzaniem energii, tak ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych - kompletne elektrownie i ich części, turbiny parowe i gazowe, lądowe i morskie turbiny wiatrowe, generatory, automatykę oraz usługi inżynierskie. Oferuje produkty i rozwiązania w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gdzie koncentruje się na systemach wysokiego i średniego napięcia oraz ich komponentach. W ofercie sektora Energy są także różnorodne rozwiązania dla tłoczni gazu.

Sektor Healthcare oferuje różnorodny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz systemy informatyczne pozwalające placówkom służby zdrowia na bardziej efektywną pracę. Znajduje się tutaj zarówno aparatura diagnostyczna dla ultrasonografii, tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki, kompleksowe wyposażenie laboratoriów, jak i zestawy audioterapeutyczne. Siemens produkuje także urządzenia do angiografii i kardioangiografii, sprzęt dla medycyny nuklearnej oraz urządzenia wykorzystujące metodę rezonansu magnetycznego w układzie otwartym, stosowane do diagnostyki oraz zabiegów interwencyjnych.

Kolejny sektor to Industry, który reprezentuje nasze kompetencje w zakresie innowacyjnych i przyjaznych środowisku kompleksowych rozwiązań dla przemysłu. Oferując automatykę, sterowanie przemysłowe, technologie napędów, technikę kontrolno-pomiarową, jak również oprogramowanie dla przemysłu, wyposażamy przedsiębiorstwa w to, czego potrzebują na każdym etapie działania - od projektowania, przez rozwój i produkcję, po kompleksowe dostawy i realizowaną z powodzeniem obsługę serwisową.

Sektor Infrastructure & Cities to odpowiedź Siemensa na postępujące zmiany demograficzne i urbanizacyjne, rosnącą rolę miast i ich potrzeb. Sektor ten oferuje rozwiązania w zakresie automatyki bezpieczeństwa obiektów, technologię „inteligentnego budynku”, infrastruktury komunalnej, zarządzania ruchem drogowym oraz szeroko pojętej techniki transportu szynowego, a także automatyki dla operatorów elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego i przesyłowego, oraz kompleksowego zasilania obiektów w energię elektryczną w zakresie średniego i niskiego napięcia.

Siemens nie ogranicza swojej działalności w Polsce jedynie do sfery biznesowej. Angażuje się także w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, wspierające polską naukę i kulturę.

Strategia HR

Wiesława Czarnecka StańczakNadrzędnymi  wartościami Siemensa, które wytyczają menedżerom i pracownikom kierunki działań biznesowych są: odpowiedzialność, doskonałość i innowacyjność. Traktujemy je w firmie bardzo poważnie, a strategia firmy, którą wspólnie realizujemy, opiera się właśnie na nich. Jako dział HR jesteśmy partnerem biznesu, współodpowiedzialnym za budowanie optymalnego środowiska pracy, które stanowi trzon efektywnego  zarządzania ludźmi, a w dłuższej perspektywie prowadzi do realizacji strategii i celów biznesowych firmy.

Na środowisko pracy składa się wiele czynników. Jednym z kluczowych jest kultura organizacyjna – to od niej zależy, w jaki sposób współpracujemy ze sobą w firmie. Poprzez działania i narzędzia HR wspieramy kadrę menedżerską w kształtowaniu kultury promującej dialog, zaangażowanie, otwartą informację zwrotną, partycypację na każdym szczeblu organizacji. Pytamy i działamy - prowadzimy regularnie badania satysfakcji pracowników, badamy też kulturę organizacyjną, a wyniki tych badań stanowią dla nas punkt wyjścia do dalszych działań. Chcemy, aby nasza kultura nie tylko motywowała do osiągania wyników biznesowych, ale była także naszą „marką”, która zachęca świetnych specjalistów na rynku do podjęcia współpracy z nami.

Monitorujemy wyniki pracy pracowników, ale poza tym, „co” zostało osiągnięte, równie ważne jest dla nas  „jak”, czyli sposób osiągnięcia wyników - innymi słowy postawy, kompetencje i zaangażowanie! Dbamy o to, aby kompetencje zarówno menedżerów, jak i pracowników były zawsze na poziomie, który umożliwia im skuteczne działanie. Wspieramy rozwój menedżerów, zespołów i  pracowników - zarówno w obszarze kompetencji merytorycznych, jak i społecznych, niezbędnych do owocnego współdziałania. Konstruujemy specjalne programy (np. Akademia Handlowca czy Project Managera), które w sposób kompleksowy kształcą umiejętności pracowników w pożądanym obszarze. 


Staramy się przewidzieć, co przyniesie nam przyszłość i działamy w oparciu o te plany. Wspieramy kierownictwo w strategicznym planowaniu potrzeb kadrowych wynikających z długofalowych planów biznesowych. Dbamy o to, aby pozostawać w stałym kontakcie ze środowiskiem akademickim i rynkiem pracy - stąd rokrocznie tworzymy miejsca na praktyki i staże. Dużą popularność wśród studentów zdobył nasz program stażowy w serwisie sektora Healthcare, który wystartuje w tym roku już po raz dziesiąty! 


Swoją odpowiedzialność widzimy nie tylko wewnątrz firmy, ale szerzej, w naszym otoczeniu, wychodząc naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Realizujemy się poprzez wolontariat, wspierając finansowo autorskie projekty pracowników. Każda taka inicjatywa pozwala pracownikom wziąć sprawy w swoje ręce, podzielić się pasją, stać się liderem grupy projektowej. Satysfakcja i radość wolontariuszy są dla nas bezcenne.
Cenimy sobie także innowacyjność w podejściu do tematów HR-owych. Przykładem takiego działania w obszarze wynagrodzenia i benefitów jest budowanie świadomości pracowników odnośnie do korzyści które czerpią z pracy w Siemensie - daleko wykraczających poza korzyści finansowe! Tych z Państwa, którzy są ciekawi naszego pomysłu na komunikację tego tematu do pracowników i kandydatów do pracy zapraszamy na stronę Employee Value Proposition.


 Wiesława Czarnecka-Stańczak, Dyrektor ds. Zarządzania Personelem