SEITO

SEITO to dostawca nowoczesnych usług w obszarach outsourcingu procesów produkcji, gospodarki magazynowej oraz transportu wewnętrznego. Obecnie firma zatrudnia ponad 1500 osób pracujących w zakładach klientów na terenie całej Polski. Nowoczesne metody zarzadzania firmą są podstawą budowania dobrych relacji z partnerami biznesowymi. Spółka cieszy się zaufaniem największych światowych marek i cały czas poszerza grono klientów.

SEITO posiada ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji usług outsourcingu. Do sukcesu firmy przyczynia się każdego dnia zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych specjalistów, bogate zaplecze techniczne oraz rozbudowana sieć punktów serwisowych. 
Firmie bliska jest filozofia Lean Management oparta o koncepcję optymalizacji procesów i redukcji marnotrawstwa. Podstawowym celem działalności jest w SEITO tworzenie usług o najwyższej jakości, osadzonych w wysokiej kulturze organizacyjnej, której podstawą są bezpieczeństwo i jakość.

Strategia HR

Maja Pawłowska

SEITO, jako firma z wieloletnim doświadczeniem, wypracowała świadomą strategię personalną, która zakłada, że najważniejszym i najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie. Odpowiednio dobrane zasoby ludzkie są gwarantem utrzymania i umacniania pozycji wiodącego lidera w dostarczaniu usług outsourcingu procesów logistycznych i okołoprodukcyjnych. Poziom wiedzy pracowników, ich wykształcenie, motywacja i zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu.

Cel działu HR:

Celem pracy Działu HR jest optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego, dopasowywanie odpowiednich osób na właściwe stanowiska, organizacja pracy, a także zmienianie struktur w przedsiębiorstwie, tak aby firma nieustannie się rozwijała. Dział HR w firmie SEITO jest zarówno partnerem wszystkich działów firmy, ale także wsparciem każdego pojedynczego pracownika. 

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja w SEITO to proces złożony zawsze z kilku etapów pozwalających  na optymalne poznanie kandydata. Rekrutując nowego pracownika kierujemy się Kodeksem Dobrych Praktyk w Rekrutacji, którego założenia są owocem wieloletniego doświadczenia. 

Szkolenie i rozwój

SEITO daje każdemu pracownikowi szansę doskonalenia się, pobudza stale  do innowacji i rozwoju. Działania te zapewniają pracownikom satysfakcję z pracy  i zatrudnienia w firmie. W konsekwencji zadowolony i właściwie zmotywowany pracownik integruje się z firmą, angażuje się w rozwiązywanie jej problemów, co zwiększa konkurencyjność SEITO na wciąż zmieniającym się rynku.

W SEITO sukces zawodowy związany jest z rozwijaniem takich kompetencji jak:

 • nastawienie na jakość,
 • orientacja na potrzeby klienta,
 • innowacyjność,
 • praca zespołowa,
 • otwartość na zmiany,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji.

Naszym celem jest stworzenie aktywnego i współpracującego zespołu. Menadżerowie kierujący zespołami pracowników posiadają pełne przeszkolenie m.in. z zakresu komunikacji, rekrutacji, prawa pracy i stosowanych narzędzi analitycznych. Od wielu lat prowadzimy świadomą politykę szkoleniową ukierunkowaną również na podnoszenie kompetencji pracowników liniowych. Dzięki szkoleniom, sesjom Kaizen i systemowi oceny pracy bazującym na jakości i bezpieczeństwie, a nie na ocenie wydajności, zapewniamy klientom pracowników rozumiejących współodpowiedzialność za proces. 
 
Pracownicy SEITO mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantuję osiągnięcie założonych celów.

Zakresy obowiązków

Stworzyliśmy indywidualne zakresy obowiązków dla wszystkich pracowników. Określiliśmy w nich:

 • relacje służbowe,
 • minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 • zakres czynności,
 • obszary odpowiedzialności, 
 • granice uprawnień.

Controlling personalny

Nieustanie kontrolujemy wskaźniki personalne. Szczególną uwagę przywiązujemy do fluktuacji, ponieważ naszym celem jest budowanie trwałych zespołów pracowników - odpowiednio wyszkolonych i spełniających wymagania stawiane przez klientów SEITO. 

Maja Pawłowska, Dyrektor HR