Scanmed Multimedis S.A.

Grupa Scanmed Multimedis od ponad 10 lat jest liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. Dbamy o zdrowie Pacjentów na każdym etapie leczenia - od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne.

U podstaw działalności Grupy Scanmed Multimedis leży misja wyrażona hasłem:
„Zdrowie w rękach specjalistów”, która jest realizowana na wszystkich poziomach organizacji i przekłada się na obszary równoważonego rozwoju: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowie publiczne.

Naszą misje realizujemy poprzez:

 • przestrzeganie najwyższych standardów jakości zapewniających satysfakcję i bezpieczeństwo Pacjentów,
 • prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej dbającej o relacje ze wszystkimi grupami interesariuszy,
 • aktywne wspieranie społeczności lokalnych, w szczególności w obszarach związanych z promocją zdrowia.

Naszym Pacjentom oferujemy dostęp do kompleksowych metod leczenia, najwyższej jakości sprzętu medycznego i doświadczonych specjalistów, którzy współpracują ze sobą by zapewnić Pacjentowi jak najszybszy powrót do zdrowia.

Przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług sprawiają, że stale i konsekwentnie poszerzamy grono naszych zadowolonych Pacjentów. Do tej pory usługi oferowane w ramach Grupy Scanmed Multimedis wybrało ponad 320 tysięcy Pacjentów indywidualnych i blisko 20 tysięcy klientów korporacyjnych.

Działamy w największych miastach w Polsce - Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich, i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała.

Grupę Scanmed Multimedis tworzą:

 • Scanmed Multimedis S.A. realizująca usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej, diagnostyki obrazowej oraz transportów medycznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach,
 • Scanmed S.A. – prowadząca wielospecjalistyczny Szpital św. Rafała w Krakowie,
 • Akamedik Services - realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Warszawy,
 • Scanrent - odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami Grupy,
 • Scan Diagnostic.


Więcej informacji o nas znajduje się na stronie: www.multimedis.pl

Strategia HR

Scanmed Multimedis S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą medyczną, która w ciągu kilkunastu lat działalności ugruntowała pozycję lidera na rynku prywatnych usług medycznych. Nasz zespół liczy ponad 1400 osób - lekarzy, personelu medycznego (pielęgniarek, pielęgniarzy) oraz personelu administracyjnego. Zatrudniamy osoby o wysokich kwalifikacjach, które oprócz wiedzy merytorycznej wnoszą do struktur naszej firmy optymizm, profesjonalizm oraz wiarę w realizację  celów.


W Scanmed Mulitmedis wierzymy, że ludzie są kluczowym kapitałem, decydującym o Naszym obecnym i przyszłym sukcesie. Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości, w szczególności promowanie i wspieranie rozwoju naszych pracowników.

Do najważniejszych założeń polityki personalnej grupy Scanmed Multimedis należy:

 • zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia i godnego środowiska pracy  - w tym celu przeprowadzamy cyklicznie badania Satysfakcji Zawodowej Pracowników i Jednostek Organizacyjnych. Uzyskane w toku badania wnioski i sugestie wdrażamy, by stale podnosić jakość  świadczonych usług, a także komfort i zadowolenie naszych pracowników.
 • rozwój oraz podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnionych pracowników - wdrożyliśmy politykę szkoleń z uwzględnieniem równego dostępu do wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Ważne jest dla nas nie tylko pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, ale także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wewnątrz organizacji poprzez intermentoring, realizację spotkań i szkoleń wewnętrznych.
 • zapewnienie przejrzystych i zobiektywizowanych procedur rekrutacji - politykę rekrutacji realizujemy w oparciu o równy dostęp do oferowanych stanowisk oraz ustandaryzowane opisy stanowisk, dedykowane dla każdej grupy zawodowej i każdego stanowiska. Pierwszeństwo w obsadzie stanowisk mają pracownicy grupy. Rekrutacja na poszczególne stanowiska odbywa się zawsze w oparciu o jednolity, przejrzysty proces.
 • badanie potencjału zatrudnianych osób - system oceny pracy - realizowany przez nas System Ocen Okresowych służy pozyskaniu informacji na temat potencjału zatrudnionych osób oraz możliwościach dalszego rozwoju i podnoszeniu kompetencji zatrudnionych pracowników. Na podstawie uzyskanych informacji tworzymy programy szkoleniowe oraz ścieżki rozwoju – uwzględniając zróżnicowany potencjał zawodowy pracowników.
 • współpraca ze środowiskiem akademickim - wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy angażujmy się w organizowanie działań skierowanych do środowisk akademickich.


Współpraca z uczelniami i szkołami polega na:

 • stwarzaniu studentom i absolwentom możliwości zdobywania praktycznej wiedzy poprzez organizację staży zawodowych i praktyk.
 • prowadzeniu zajęć praktycznych w szkołach i na uczelniach.
 • definiowaniu potrzeb w zakresie kompetencji i umiejętności absolwentów niezbędnych na rynku pracy.


Wierzymy, że szczególnie istotna jest edukacja studentów, którzy stają się przyszłymi pracownikami naszej firmy.

 • realizacja polityki różnorodności - grupa Scanmed Multimedis od grudnia 2012 roku jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską. Naszym celem – zgodnie z założeniami karty – jest realizacja polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.
 • tworzenie warunków sprzyjających współistnieniu, współpracy i solidarności międzypokoleniowej pracowników.
 • CSR – realizacja polityki odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wszystkie sfery działalności organizacji, w szczególności na politykę personalną. Uwzględniając nasze zaangażowanie w realizację celów CSR w roku 2013 otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia w kategorii Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Kapituła konkursu wyróżniła nas za projekt „Zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez realizację zasad odpowiedzialności biznesu”.

Joanna Wcześniak, HR Biznes Partner