PwC Polska

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze, korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 168.000 pracowników w 158 krajach. W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów i kadry wspierającej w sześciu miastach: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki - zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych. Od kilku lat zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane przez środowisko akademickie – od 12 lat jesteśmy w czołówce w rankingu AIESEC Polska na Pracodawcę Roku, Idealnym Pracodawcą w badaniu Uniwersum Student Survey oraz Pracodawcą Marzeń w ogólnopolskim rankingu Kompas.

Strategia HR


O danej organizacji świadczy nie tylko jej pozycja rynkowa, ale także troska o pracowników. Nasi klienci i pracownicy są dla nas największą wartością.


W PwC jesteśmy świadomi, że aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku, musimy wykorzystać w pełni potencjał wszystkich naszych pracowników. Różnorodność ich wiedzy, doświadczeń i kompetencji jest tym, co daje nam przewagę na rynku. W tym kontekście zadaniem Działu Human Capital (taka jest właśnie nazwa zespołu) jest proaktywne wspieranie biznesu we wszystkich obszarach związanych z kapitałem ludzkim, aby wyżej wspomniane cele zrealizować. Te najważniejsze to: budowanie wizerunku preferowanego pracodawcy na rynku pracy i pozyskiwanie najlepszych talentów – zarówno wśród studentów i absolwentów, jak i osób z doświadczeniem zawodowym. Zmiany demograficzne stawiają temu zadaniu szczególne wyzwanie. Kolejnym ważnym zadaniem HR jest wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym i stwarzanie warunków do efektywnego budowania ścieżki rozwoju przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi takich jak szkolenia, projekty (w tym także międzynarodowe) i coaching. Dzięki takiemu podejściu pracownicy mają możliwość bardzo szybkiego rozwoju zawodowego w różnorodnym środowisku biznesowym.


W tych wszystkich działaniach rola HR-u jest nie do przecenienia – sprawny i efektywny zespół profesjonalistów Human Capital jest w stanie szybciej zareagować na potrzeby biznesu oraz dostarczyć odpowiednie rozwiązania w zakresie pozyskiwania talentów, ich rozwijania i utrzymywania w organizacji i wspierania ich kariery zawodowej. Jest też naturalnym partnerem biznesowym, dzięki któremu firma realizuje swoje cele i zadania.