PKP CARGO S.A.

PKP CARGO S.A. jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej. W ramach prowadzonej działalności tworzymy optymalne rozwiązania logistyczne w zakresie przewozów kolejowych, oferując kompleksowe usługi łączące w innowacyjny sposób transport kolejowy, samochodowy i morski, przy zachowaniu międzynarodowych standardów. Dysponując siecią stale rozbudowywanych i modernizowanych terminali przeładunkowych w Polsce i Czechach, obsługujemy kilka tysięcy klientów na terenie Polski oraz 7 krajów Unii Europejskiej. Naszym priorytetem jest umacnianie pozycji wiodącego operatora rynku intermodalnego oraz zdobycie pozycji lidera w przewozach intermodalnych na terenie regionu Trójmorza oraz unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku.

Jesteśmy jednym z największych pracodawców na rynku kolejowym, dającym zatrudnienie ponad 17 tysiącom osób w całej Polsce. Pracownicy stanowią naszą największą wartość. Od ich kompetencji i zaangażowania zależy nasz rozwój i konkurencyjność, dlatego dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia im stabilnego zatrudnienia i bezpiecznych warunków pracy. Gwarantujemy również uprawnienia i gratyfikacje nierozerwalnie związane z praca na kolei. Jesteśmy nastawieni na działania, które pomogą nam wykształcić przyszłą kadrę. W tym celu rozwijamy współpracę ze środowiskiem akademickim i szkołami branżowymi. Realizujemy program praktyk oraz staży, budując tym samym wizerunek atrakcyjnego pracodawcy na rynku. Nasza Polityka Personalna ma charakter długofalowy i bazuje na stosowaniu i doskonaleniu dobrych praktyk w zakresie: rekrutacji i zatrudniania, adaptacji, rozwijania kompetencji pracowników, przestrzegania zasad etycznych i zasad bezpieczeństwa pracy.

1pkpcargo

2pkpcargo