PGNiG SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także importem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. Spółka sprzedaje gaz ziemny odbiorcom przemysłowym i ponad 6 milionom klientów indywidualnych. PGNiG SA posiada akcje/udziały w 39 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, oraz PGNiG Sales&Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

Od 2012 roku PGNiG SA za pośrednictwem spółki zależnej PGNiG TERMIKA SA prowadzi również działalność związaną z produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA przyjęło w czerwcu 2011 w dokumencie „Aktualizacja Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG do 2015 r.” 18 celów strategicznych, które realizuje w ramach  sześciu obszarów:

  • Poszukiwanie i Wydobycie,
  • Hurt/Trading,
  • Magazynowanie,
  • Dystrybucja,
  • Sprzedaż,
  • Nowe Obszary Działalności.

 

Główne cele strategiczne składają się na wizję Grupy PGNiG, zgodnie z którą w perspektywie 2015 roku będzie nowoczesną i sprawnie zarządzaną organizacją, obecną w prawie całym łańcuchu wartości w ramach sektora gazowego i skupiającą aktywa z sektorów paliwowego i elektroenergetycznego. Kluczowe dla osiągnięcia celów strategicznych PGNiG działania będą się koncentrować na:

  • krajowej i międzynarodowej działalności poszukiwawczo-wydobywczej, zapewniającej dostęp do nowych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej;
  • segmencie energetycznym, skoncentrowanym na rozwoju energetyki gazowej w Polsce;
  • zarządzaniu portfelem gazu ziemnego Spółki i działalności na europejskim rynku handlu gazem.