National Westminster Bank Plc S.A. Oddział w Polsce

RBS jest jedną z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii. Z główną siedzibą w Edynburgu dostarczamy produkty i usługi poprzez trzy obszary biznesowe, które dedykowane są właściwym segmentom klientów:

1. Bankowość Detaliczna – to zróżnicowana oferta produktów bankowych i usług finansowych dla klientów z sektora detalicznego oraz małych przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii. Usługi dostarczane są poprzez sieci placówek the Royal Bank of Scotland, NatWest oraz Ulster Bank, jak również za pośrednictwem nieograniczony (24/7) dostęp do bankowości mobilnej, cyfrowej, oraz największej sieci bankomatów w całym kraju.

2. Commercial & Private Banking – nazywany najlepszym bankiem dla brytyjskiego biznesu i wiodącym Private Bankingiem . Działając pod wieloma markami, świadczy usługi przedsiębiorców (od małych firm po wielkie, światowe korporacje) oferując finansowanie aktywów biznesowych i zapewniając specjalistyczne usługi transakcyjne, a także 55 000 klientów indywidualnych proponując bezpieczną bankowość prywatną, inwestycyjną i zaawansowane rozwiązania kredytowe.

3. NatWest Markets – to bank wspierający klientów w zarządzaniu ryzykiem finansowym, by mogli osiągać swoje krótko- i długoterminowe cele biznesowe w szybko zmieniających się warunkach rynkowych i regulacyjnych. Klientami tego obszaru biznesowego są instytucje finansowe, banki regionalne, fundusze hedgingowe oraz duże firmy handlowe, oraz instytucje z sektora publicznego i ochrony zdrowia.  

Bank wielu marek: 

RBS to bank wielu różnych marek, m.in. NatWest, Royal Bank of Scotland, Ulster Bank, Coutts, RBS International, Drummonds i kilka innych. Nasze marki mają odrębne tożsamości i odbiorców. Pełnią różne role na na różnych rynkach. To one określają, w jaki sposób, w jaki komunikujemy się z naszymi klientami. Każda marka ma unikalną historię  i swoich klientów, co pozwala nam odróżnić się od konkurencji.  

Wartości: 

Naszą misją jest wspieranie klientów w osiąganiu ich celów. Realizujemy ją , poprzez budowanie banku stabilnego, bezpiecznego i skoncentrowanego na potrzebach klientów. W tym celu, kierujemy się czterema wartościami:

 • Serving customers – służymy klientom
  Istniejemy po to, by świadczyć usługi klientom. Zyskujemy ich zaufanie poprzez koncentrowanie się na ich potrzebach i dostarczaniu doskonałej obsługi.   
 • Working together – pracujemy razem
  Dbamy o siebie nawzajem i pracujemy jako jeden zespół. W pracy dajemy z siebie to, co w nas najlepsze i wspieramy się wzajemnie by w pełni realizować swój potencjał.  
 • Doing the right thing – postępujemy słusznie
  Postępujemy w słuszny sposób. Poważnie traktujemy ryzyko i ostrożnie nim zarządzamy. Cenimy szczerość, otwartość, różnorodność oraz mądry i spójny osąd sytuacji.
 • Thinking long term – myślimy długofalowo
  Osiagamy sukces wtedy gdy osiągają go nasi klienci, ale także szersza społeczność. Prowadzimy swój biznes w sposób otwarty, bezpośredni i zrównoważony.

 

National Westminster Bank w Polsce

W Polsce NatWest prowadzi globalne centrum usług wspólnych dla całej grupy finansowej, zatrudniając około 1500 pracowników. NatWest Polska świadczy usługi w zakresie wsparcia procesów bankowych i jest kluczowym elementem realizacji strategii rozwoju RBS. Szeroki wachlarz usług obejmuje operacje bankowe, finanse, technologię, bezpieczeństwo informacji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zarządzanie projektami, dostarczanie informacji zarządczej oraz analizy biznesowe.

Nasi pracownicy

Jesteśmy dynamiczni, potrafimy szybko reagować i dostosowywać do współczesnego świata. Bardzo wysoko cenimy naszą różnorodność i wielokulturowość, oferując międzynarodowe środowisko pracy z szerokimi możliwościami rozwoju. Staramy się, by każdy z nas mógł w pracy być sobą i wyrażać siebie takim, jaki jest. Nasi pracownicy mają dostęp do wielu szkoleń, programów rozwojowych (także globalnych), mogą dowolnie projektować swoje ścieżki kariery i mają w tym wsparcie organizacji i przełożonych. Jako firma oferujemy doskonałe warunki zatrudnienia, szeroki wachlarz benefitów, elastyczny czas pracy i swobodę wyboru uczestnictwa w różnorodnych projektach lokalnych i międzynarodowych. Promujemy zdrowy tryb życia, równowagę między pracą a życiem prywatnym.Wspieramy pracowników podczas ważnych zmian życiowych i robimy wiele, by praca nie była dla nas tylko pracą, ale też wartością samą w sobie. Aktywnie wspieramy ochronę środowiska i działamy na rzecz lokalnych społeczności.

Strategia HR

Wspaniałe miejsce pracy

Naszą bankową strategię HR najlepiej określa krótkie hasło: #Great place to work (wspaniałe miejsce pracy). Jak już napisaliśmy wyżej, nasi pracownicy to grupa zróżnicowana, elastyczna i dynamicznie reagująca na wszelkie zmiany. Dlatego jako HR budujemy środowisko wspierające, przyjazne i otwarte, takie, w którym każdy czuje się dobrze, niezależnie od rodzaju wykonywanych zadań, czasu i miejsca pracy czy też indywidualnych potrzeb. Wspaniałe miejsce pracy opisywane jest za pomocą 4 filarów:

 1. Rola, w której się spełniasz (fulfilling role) – oznacza ona dla nas dbanie o szeroko rozumiane dobre samopoczucie pracowników (wellbeing). Wspieramy zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, równowagę między życiem prywatnym a pracą oraz różnorodność w miejscu pracy.
 2. Sprawiedliwe wynagradzanie (fair pay) – to w naszej organizacji nie tylko przejrzyste, dopasowane do rynku wynagrodzenie, ale też szereg elastycznych benefitów i udogodnień.
 3. Doskonałe możliwości rozwoju (excellent development) – nasza firma stawia na rozwój w każdym możliwym sensie. Z jednej strony oferta doskonalenia zawodowego jest niezwykle szeroka, z drugiej dopasowana ściśle do indywidulanych potrzeb każdego pracownika.
 4. Dobry lider (good leader) – jednym z naszych priorytetów jest inwestowanie w umiejętności przywódcze. Chcemy, by nasi pracownicy mieli mądrych i otwartych przełożonych. By nie czuli się zarządzani, ale słuchani, doceniani i sprawiedliwie oceniani. Nasi przełożeni to nie tylko szefowie, ale przede wszystkim osoby wspierające zespół w osiąganiu celów biznesowych.

Kompetencje

Jako firma dynamicznie się rozwijająca i podążająca za nowoczesnymi trendami rynku, koncentrujemy swoje działania wokół kompetencji przyszłości. Critical people capabilities to  5 najistotniejszych kompetencji, jakie rozwijamy w RBS. Są to: elastyczność wobec zmian, innowacyjność i umiejętność krytycznego analizowania sytuacji. Wspieramy też mocno postawy budujące zaufanie i dobre relacje z otoczeniem oraz kompetencje doradcze.

Wspaniałe miejsce pracy – Polska

NatWest w Polsce to ponad 1500 pracowników. Regularnie pytamy ich, co dla nich oznacza „Wspaniałe miejsce pracy” i dopasowujemy swoja ofertę HR do różnorodnych potrzeb, jakie zgłaszają. Stale rozwijamy i budujemy nasze EVP (employee value proposition), a nasi pracownicy regularnie dają nam znać, co jest dla nich ważne. Oto 5 czynników, które wymieniają jako wyróżniające NatWest spośród innych pracodawców:

 1. Szkolenia i ścieżka kariery – pod tym hasłem rozumiemy m.in. programy szkoleniowe, mentoringowe, coaching, kursy językowe, możliwość certyfikacji, pierwszeństwo w rekrutacji wewnętrznej, program poleceń pracowniczych, programy talentowe i szkolenia zewnętrzne, dofinansowanie rozwoju i studiów itd.
 2. Elastyczność zatrudnienia – w tym elastyczne godziny pracy, pracę z domu dwa razy w tygodniu, techniczne udogodnienia i narzędzia pracy, dodatkowe pełnopłatne urlopy, udogodnienia dla rodziców i opiekunów, urlop stażowy i inne
 3. Atrakcyjne benefity – ubezpieczenia zdrowotne, na życie, podróżne, programy inwestycyjne, karty lunchowe, bony i zniżki pracownicze, karty sportowe, dofinansowanie do wakacji i ferii dla dzieci pracowników, oraz szereg innych nietypowych benefitów (np. bezpłatne indywidualne doradztwo kryzysowe, rodzinne i psychologiczne)
 4. Kulturę różnorodności i włączania – akcje charytatywne, inicjatywy promujące różnorodność kulturową, wolontariat pracowniczy, sieci i organizacje pracownicze (sieć Kobiet, sieć Tęczowa, sieć Rodziców i Opiekunów, sieć Ojcowska, sieć Międzykulturowa, sieć dla Środowiska, sieć Wspierająca Osoby Niepełnosprawne, Fabryka Zabawy i inne)
 5. Wspaniała atmosfera pracy – pod tym pojęciem rozumiemy wspieranie balansu praca–życie prywatne poprzez szeroką ofertę sportową, pikniki i imprezy integracyjne, pokoje do wypoczynku, gier i spotkań w miejscu pracy, wspieranie inicjatyw oddolnych (inkubator przedsiębiorczości, wyprzedaże i zbiórki na cele charytatywne, rywalizacja sportowa zespołów, akcje pro-zdrowotne itp.), a także otwartą komunikację i brak sztywnej hierarchii (nie mamy zamykanych gabinetów ani dress-code)