MetLife

MetLife TUnŻiR S.A., MetLife PTE S.A., MetLife TFI S.A. są spółkami z grupy MetLife, Inc., wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne.


Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.metlife.pl

Strategia HR

Małgorzata Milczarek BukowskaRolą HR w firmie MetLife jest wspólne realizowanie z biznesem założonych celów strategicznych. Dlatego punktem wyjścia przy tworzeniu strategii HR są plany biznesowe naszej firmy. Jesteśmy firmą globalną, unifikujemy procesy z obszaru HR, nie zapominając także o ich lokalnej perspektywie. 
Nasi pracownicy są naszym największym atutem. Wykorzystując ich indywidualne umiejętności, doświadczenia i kreatywność, realizujemy strategię biznesową i zaspokajamy potrzeby naszych Klientów. 
Wspólnie tworzymy przyjazne środowisko pracy dla siebie samych, a naszym celem jest współpraca, wzajemne wsparcie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Wypełniając codzienne obowiązki, stawiamy na wysoką jakość naszej pracy, wzajemny szacunek, empatię i zrozumienie. Dokładamy wszelkich starań, aby traktować wszystkich tak, jak sami chcemy być traktowani.
Reprezentujemy myślenie w skali globalnej i cenimy różnorodność pracowników, ponieważ przyczynia się to do rozwoju MetLife. Szacunek, zaufanie i praca zespołowa pozwalają nam tworzyć pozytywną atmosferę efektywnej współpracy między przedstawicielami różnych narodowości i kultur. Dostrzegając różnice pomiędzy naszymi pracownikami, świadomie rozwijamy programy i organizujemy inicjatywy tworzące klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic. Dążymy do stworzenia takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona. Praca w różnorodnym środowisku przynosi nam szansę uczenia się od siebie nawzajem oraz wymiany doświadczeń. Naszym celem jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na przejrzystości i współpracy.
Dlatego tak ważna jest dla nas troska o przejrzystość procesów HRowych. Dbamy o ich standaryzację i jasną, otwartą komunikację. Elementem każdego procesu HRowego są nasze wartości. Wartości MetLife odzwierciedlają to, kim jesteśmy i czym się kierujemy jako globalna firma. Od blisko 150 lat dotrzymujemy obietnic składanych Klientom. Jesteśmy dumni z naszej historii i do dziś pozostajemy wierni wartościom, które pozwoliły ją zbudować:
Klienci przede wszystkim
Szacunek i troska o Klientów są podstawą wszystkiego, co robimy. Nadają sens naszej pracy i tworzą kulturę organizacyjną, inspirując naszych akcjonariuszy i społeczności, w których działamy.
Nieustannie się doskonalimy
Nieustannie poszukujemy nowych i lepszych rozwiązań. Jesteśmy wiodącą firmą w branży ubezpieczeń, wyznaczamy nowe standardy, podejmujemy przemyślane działania i uczymy się na błędach.
Z nami łatwiej
Produkty ubezpieczeniowe bywają skomplikowane. Dlatego poszukujemy najprostszych i najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów, dzięki czemu możemy wyprzedzać ich oczekiwania i budować wzajemne zaufanie.
Razem odnosimy sukcesy
Łączy nas wspólny cel. Kierujemy się uczciwością, rzetelnością i stawiamy na różnorodność. Jesteśmy otwarci na nowości i współpracę oraz wykorzystujemy najlepsze praktyki stosowane w różnych obszarach naszej firmy.
MetLife jest firmą, która dba o swoich pracowników – wpiera ich w rozwoju zawodowym i wykorzystując dostępne narzędzia, tworzy warunki do budowania ścieżek kariery . Zależy nam także na współpracy z najlepszymi osobami z rynku, stąd nasze rekrutacje prowadzimy w sposób efektywny i przejrzysty, dbając o komfort i komunikację z kandydatami podczas całego procesu. Kandydatom oferujemy stabilne zatrudnienie, ciekawą pracę w dużej, międzynarodowej firmie, współpracę z doświadczonymi ekspertami oraz atrakcyjny pakiet benefitów. 
 
Małgorzata Milczarek-Bukowska, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich