Grupa LOTOS

LOTOS
LOTOS to polska grupa kapitałowa i jeden z najnowocześniejszych koncernów naftowych w Europie. Działalność firmy ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, która przerabia surowiec przede wszystkim na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic. To także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju.

W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. W październiku 2018 r. LOTOS umożliwił kierowcom samochodów elektrycznych i hybrydowych swobodny przejazd autostradami A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Na tej trasie testowanych jest 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt Niebieski Szlak to pionierska inwestycja zmieniająca myślenie o podróżowaniu samochodem elektrycznym. W planach jest czterokrotne powiększenie liczby ładowarek elektrycznych na stacjach sieci LOTOS. Oznacza to budowę i uruchomienie do końca 2020 r. kolejnych 38 punktów ładowania.

Spółka inwestuje również w wodór, czego potwierdzeniem jest podpisana w grudniu 2018 r. umowa na finansowanie projektu Pure H2. Zakłada on budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punktów tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 roku.