LG Display

LG Display czołowym producentem ciekłokrystalicznych modułów LCD (w tym OLED, 3D, ekrany elastyczne), które stosowane są m.in. w telewizorach, laptopach i telefonach. Firma działa w 10 krajach i zatrudnia ponad 56 000 osób w fabrykach działających w Korei, Chinach, Polsce i Meksyku.

W Polsce LG Display rozpoczęło działalność w 2006 r. i zajmuje się produkcja modułów, które są kluczowym elementem telewizorów ciekłokrystalicznych. Prowadzenie produkcji w Polsce pozwala firmie rozwijać się i utrzymywać długofalową współpracę z klientami i partnerami w kraju oraz w Europie. Siedziba LG Display Poland znajduje się w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem.

Więcej informacji o LG Display można znaleźć na stronie internetowej: www.lgdisplay.com.

Strategia HR

Zbigniew MiedzyńskiRolą HR w LG Display jest wspomaganie firmy w osiągnięciu Nr 1 na światowym rynku wyświetlaczy, poprzez pozyskiwanie i efektywne zarządzanie wykwalifikowanymi, zaangażowanymi i dobrze zmotywowanymi pracownikami.

Pracownicy są naszym najważniejszym kapitałem dlatego zarządzanie skupiamy na człowieku i opiera się ono na trzech filarach: tworzeniu przyjaznego miejsca pracy z pozytywną i rodzinną atmosferą, uważnym słuchaniu oraz promowaniu pracowników, którzy charakteryzują się entuzjazmem, profesjonalizmem, pasją oraz umiejętnością pracy w zespole.


Mając na uwadze powyższe cele oraz założenia polityki personalnej, HR w LG Display kieruje swoje działania na:

  • budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w tym społeczną odpowiedzialność biznesu, współpracę ze środowiskiem akademickim i ponadgimnazjalnymi szkołami technicznymi,
  • pozyskiwanie najlepszych pracowników zarówno wsród profesjonalistów jak i absolwentów,
  • budowanie stabilnych warunków zatrudnienia, systemu wynagrodzeń oraz tworzenie systemów motywacyjnych – finansowych i pozafinansowych, które wzmacniają zaangażowanie pracowników,
  • promowanie kultury opartej na jasnej komunikacji, aktywnym wyrażaniu swojej opinii i otwartości na zdanie innych ludzi,
  • tworzenie przyjaznego miejsca pracy i dbanie o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym,
  • rozwój pracowników poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnionych pracowników, zarówno szkolenia merytoryczne, jak i szkolenia „miękkie” które pozwalają rozwijać kompetencje społeczne i interpersonale pracowników, a także językowe: język angielski i koreański,
  • system ocen powiązanym z indywidualnie określonymi celami, na podstawie których przełożony może ocenić słabe i silne strony oraz potencjał swoich pracowników, następnie na ich podstawie identyfikowane są talenty w organizacji oraz budowane plany rozwojowe pracowników.


Zbigniew Miedziński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi