EDF Polska

Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF posiada w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego i zatrudnia 3000 pracowników. EDF jest największym zagranicznym inwestorem w branży energetyczne w Polsce, największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną Górę, Wrocław i Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.
Grupa EDF
Grupa EDF, jeden z liderów rynku energetycznego w Europie, jest zintegrowanym przedsiębiorstwem działającym we wszystkich gałęziach elektroenergetyki: w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji, handlu i obrocie energią. Jest największym europejskim wytwórcą energii elektrycznej. We Francji większość mocy wytwórczych Grupy to elektrownie jądrowe i wodne, zapewniające 97,6 proc. energii elektrycznej wolnej od emisji CO2. We Francji, podmioty zależne EDF odpowiadające za przesył i dystrybucję energii eksploatują 1 285 000 kilometrów napowietrznych i kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz 100 000 kilometrów linii wysokich i najwyższych napięć. Grupa EDF uczestniczy w dostawach energii i usług do około 37,8 mln klientów, z czego 28,3 mln klientów we Francji. Skonsolidowane przychody Grupy w 2014 r. wyniosły 72,9 mld euro, z czego 45,2 proc. wypracowano poza Francją. EDF notowany jest na paryskiej giełdzie papierów wartościowych i wchodzi w skład indeksu CAC 40.