Dr. Schumacher Sp. z o.o.

Grupa Dr. Schumacher jest  obecna na rynku już od 40 lat.  Jest jednym z wiodących w Europie producentów środków dezynfekcyjnych, produktów higienicznych oraz produktów do pielęgnacji skóry przeznaczonych dla szpitali, gabinetów lekarskich oraz domów opieki, jak również nawilżanych chusteczek do pielęgnacji dzieci, higieny osobistej, kosmetyków oraz produktów do stosowania w gospodarstwach domowych. Rocznie produkuje ok. 11.300 ton środków dezynfekujących oraz 500 milionów sztuk opakowań.

Strategia HR

Piotr Cypel 4Dr. Schumacher Sp. z o.o. to zakład produkcyjny zajmujący powierzchnię ok. 60 000 m², w którym przez całą dobę działa blisko 60 linii produkcyjnych oraz pracuje w nim ok. 1450 osób.  Specjalizuje się w produkcji suchych i mokrych chusteczek do dezynfekcji, higieny, pielęgnacji, utrzymania czystości w gospodarstwach domowych, pielęgnacji niemowląt, a także kosmetyków.  

W sierpniu 2018 roku powołano stanowisko Partnera biznesowego ds. personalnych (HRBP) w celu zaprojektowania, wdrożenia i zarządzania systemem HRM.

Zarząd zaakceptował wizję budowania systemu HRM opartego na poniższych krokach:

  • stworzenie opisu stanowisk pracy
  • przeprowadzenie warsztatu dotyczącego strategii organizacji
  • stworzenie modelu kompetencji dla Dr. Schumacher Sp. z o.o.
  • weryfikacja kompetencji kadry kierowniczej w oparciu o powstały model kompetencji
  • wdrożenie systemu oceny pracowniczej opartego na wynikach pracy oraz kompetencji

Strategia personalna Dr. Schumacher Sp. z o.o. stanowi integralną i nieodłączną część polityki firmy oraz jej strategii rozwoju. Jej głównym celem jest wspieranie realizacji strategii biznesowej Spółki poprzez umożliwienie realizacji wzajemnych oczekiwań względem siebie
tj. zarówno pracowników, jak i pracodawcy, prowadząc tym samym do stworzenia  kultury wysokiej efektywności pracy.

Kluczowe wartości wynikające ze strategii personalnej Dr. Schumacher Sp. z o.o

I. Ludzie

Pracowników traktujemy jako najcenniejszą wartość firmy – stanowią oni fundament do dalszej ekspansji firmy. Ludzie nieustannie doskonalą swoje umiejętności i kwalifikacje, rozwijających się wraz z firmą.

II. Partycypacja

Wszyscy pracownicy są partnerami przedsiębiorstwa, są informowani o procesach i zdarzeniach mających na nich wpływ oraz są informowani o planach oraz wynikach.

III. Profesjonalizm

Każdy pracownik zobowiązany jest do właściwego i starannego wykorzystywania posiadanych umiejętności i kwalifikacji na swoim stanowisku pracy – równocześnie jest to warunkiem dalszego rozwoju indywidualnej kariery pracownika.

IV. Efektywność

Każde działanie, którego się podejmujemy, jest nakierowane na realizację danego zadania i osiągnięcie wytyczonego celu. Wszyscy zatrudnieni są zobowiązani wykonywać pracę sprawnie i w określonym czasie.

V. Rozwój

Rozwój pracowników traktujemy jako warunek konieczny do dalszego istnienia i rozwoju naszej firmy. Inwestowanie w ludzi sprzyja realizacji określonych przez Zarząd krótko i długoterminowych celów firmy, a także umożliwia pracownikom urzeczywistniać ich indywidualne aspiracje. Każdy powinien dążyć do podwyższania swoich umiejętności i kwalifikacji, ale to organizacja definiuje sposób i możliwości realizacji tych dążeń w powiązaniu z oceną dotychczasowej pracy i postawy.

Piotr Cypel, HR Business Partner