DPD Polska

DPD Polska to wiodąca firma na rynku usług kurierskich z ustabilizowaną pozycją na polskim rynku. Już od 22 lat z powodzeniem świadczy szeroką gamę usług miejskich, krajowych i międzynarodowych.  

To firma o polskich korzeniach z międzynarodowymi możliwościami. DPD Polska należy do Grupy GeoPost, której właścicielem jest LaPoste – Poczta Francuska. Silna i stabilna pozycja marki DPD w Europie – 24 000 zatrudnionych osób, gęsta sieć 800 oddziałów w 40 krajach, gwarancja jakości oraz elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby Klienta i rynku należą do atutów i sprzyjają wysokiej dynamice rozwoju firmy.  DPD dysponuje najbardziej efektywną siecią drogową w Europie i doręcza ponad 2,5 miliona paczek do 300 000  Klientów biznesowych w 230 krajach na świecie.

Obecnie DPD Polska posiada 50 oddziałów w całej Polsce, ponad 5100 Pracowników i Współpracowników oraz flotę 2800 pojazdów. Misją DPD Polska jest dostarczanie wartości dodanej, zarówno w usługach dla segmentu Klientów biznesowych, jak i odbiorców indywidualnych. Firma oferuje usługi szyte na miarę potrzeb Klienta, a także korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia na rynku doradza swoim partnerom biznesowym, jak osiągnąć oczekiwany efekt sprawniej i taniej.

Strategia HR

Marta Westrych AndrzejczykMisją DPD Polska jest bycie liderem wśród firm kurierskich w segmencie usług o wartości dodanej. Budujemy przewagę konkurencyjną naszych klientów dostarczając im elastyczne i szyte na miarę rozwiązania logistyczne. Mamy świadomość, że w firmie kurierskiej jakość, wizerunek firmy i końcowe zadowolenie klienta jest uzależnione od zaangażowania i motywacji pracowników, dlatego też cele biznesowe realizujemy poprzez ciągły rozwój kompetencji i zaangażowania naszych pracowników. To ludzie są prawdziwym filarem naszej firmy.

HR w DPD Polska zapewnia sprzyjające warunki do rozwoju pracowników, aby wspierać osiąganie celów strategicznych firmy. Chcemy stać się niekwestionowanym pracodawcą z wyboru, gwarantując swoim pracownikom rozwój i satysfakcję poprzez wprowadzanie najlepszych w swojej klasie narzędzi i procesów personalnych. Polityka personalna zakłada systemowy i zrównoważony rozwój takich obszarów HR, jak: dobór personelu, szkolenia i rozwój, wynagrodzenia i benefity, relacje społeczne, szeroko pojęta administracja personalna, zgodność z prawem i bezpieczeństwo pracy.

Wspieramy podnoszenie kwalifikacji pracowników, korzystając z różnorodnych form rozwoju. Od wielu lat prowadzimy świadomą politykę szkoleniową, nakierowaną na podnoszenie kompetencji zarówno kierowników, jak i pracowników liniowych. Wierzymy, że to nasi pracownicy najlepiej znają nasze potrzeby i wiedzą, jak na nie odpowiadać, dlatego od 2009 roku realizujemy Akademię Wiedzy - cykl szkoleń wewnętrznych całkowicie stworzony przez naszych pracowników dla naszych pracowników. Aby dynamicznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, musimy być efektywni i szybcy, dlatego też wprowadziliśmy do naszej organizacji dojrzałe zarządzanie projektami na 4 poziomie Capability Maturity Model, dzięki programowi szkoleniowo – doradczemu  Droga Projektowej Dojrzałości. Naszych ludzi rozwijamy nie tylko poprzez szkolenia, ale także między innymi poprzez udział w interesujących międzydziałowych projektach, czy czasowej zmianie zakresu obowiązków. Każdy z pracowników ma indywidualny plan rozwoju, który wypracowuje ze swoim przełożonym podczas rocznych rozmów oceniających.

Budujemy naszą kulturę organizacyjną w oparciu o przyjazną atmosferę pracy, szacunek i zaufanie, które sprzyjają zaangażowaniu i motywacji pracowników. W ramach naszego modelu „współodpowiedzialności – współdecydowania” włączamy w proces decyzyjny jak najszersze grupy pracowników, zapewniając przepływ komunikacji, tak by pracownicy byli świadomi kierunku, w jakim zmierza polityka firmy. Cenimy zdanie naszych pracowników, słuchamy naszych partnerów społecznych, przeprowadzamy cykliczne badania zaangażowania, po których budujemy konsekwentnie realizowane plany działań. Czerpiemy z pomysłów naszych pracowników na usprawnienie pracy dzięki inicjatywie Grand Prix DPD – cyklicznemu konkursowi na innowacyjne pomysły.

Wszystkie projekty i działania HR są bardzo blisko ludzi, ale też i biznesu, tak aby strategia personalna w realny sposób wspierała realizację strategii biznesowej firmy.

Marta Westrych-Andrzejczyk, Dyrektor Personalny, Członek Zarządu