Ciech

CIECH powstał w 1945 roku. Dziś jest liderem polskiego rynku chemicznego i jedną z największych polskich firm o międzynarodowym zasięgu.

To grupa konkurencyjna i nowocześnie zarządzana. W jej skład wchodzi osiem zakładów produkcyjnych oraz firmy handlowe i usługowe. Grupa CIECH oferuje najwyższej klasy produkty chemiczne: soda kalcynowana (drugie miejsce w Europie), soda oczyszczona, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, produkty AGRO i produkty szklane oraz inne chemikalia. Mają one zastosowanie m.in. w przemyśle: szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz budownictwie.Grupa CIECH jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce i Frankfurcie. Jesteśmy międzynarodową organizacją, w której zatrudniamy ok 3900 osób, w tym ok. 1050 w Niemczech i Rumunii.

Nasza wizja:

„Chcemy być firmą, która wyznacza standardy w zakresie nowoczesnego zarządzania, innowacji, wysokiej jakości produktów oraz współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Budujemy grupę o trwałej i silnej pozycji międzynarodowej. Organizację, którą wyróżnia rzetelność, konkurencyjność oraz szacunek dla środowiska naturalnego. Wartość CIECH budujemy z naszymi pracownikami oraz akcjonariuszami i wspólnie dzielimy się sukcesami."

Strategia HR

W odpowiedzi na zmieniające się środowisko biznesowe i oczekiwania kandydatów, wspólnie z biznesem aktywnie realizujemy plany i założenia naszej organizacji, wdrażając w naszej codziennej pracy standardy i zachowania, dzięki którym Grupa CIECH jest liderem w swojej branży.

Budowanie Kultury Organizacyjnej

Nasze działania skupiają się wokół budowania kultury organizacyjnej, umożliwiającej efektywną współpracę międzydziałową, zawierającą w sobie otwartość, elastyczność, szacunek do innych oraz  pracę w przyjaznej atmosferze.

Standardy Rekrutacji

Jasne i przejrzyste standardy rekrutacji to klucz do pozyskania odpowiednich osób i budowania pozytywnego wizerunku całej Grupy CIECH. Należymy do koalicji „Przyjazna Rekrutacja” a nasze procesy przebiegają według przyjętych standardów. W ciągu roku organizujemy merytoryczne, płatne staże, które są zgodne z praktykami „Staże najwyższej jakości”.

Zarządzanie wiedzą

Grupa CIECH to niezwykła mieszanka doświadczenia i młodości. To właśnie w tym miejscu spotyka się budowana przez kilkadziesiąt lat wiedza z twórczą ambicją młodego pokolenia. Ważne jest dla nas zatem zarządzanie wiedzą oraz wiekiem w organizacji, dlatego też wspieramy proces przekazywania wiedzy w naszych zakładach produkcyjnych.

Budowanie Zaangażowania

Nasi Pracownicy są siłą sprawczą każdego sukcesu, dlatego dbamy o to by czuli się w miejscu pracy jak najlepiej. Nowi pracownicy objęci są procesem onboarding, który nastawiony jest na dostarczenie kompleksowych informacji o działalności Grupy, budowanie atmosfery dzielenia się wiedzą, wsparcia merytorycznego oraz przyjaznej komunikacji. W ramach Grupy organizujemy wiele działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w które chętnie angażują się pracownicy i tym samym mają możliwość integracji. W celu poznania opinii pracowników oraz dostosowania środowiska pracy do ich potrzeb przeprowadzamy Badanie Zaangażowania Pracowników.

Model Kompetencji

Wdrożenie modelu kompetencji, jasno określa oczekiwania firmy wobec pracowników i kandydatów do pracy. To również przestrzeń do określenia poziomu kompetencji, które posiadają pracownicy oraz planowania ich rozwoju. Dzięki temu jesteśmy w stanie trafnie określać potrzeby i dopasować do nich plany rozwojowe pracowników. Realizujemy to poprzez różnorodne formy rozwoju: np. pracę własną, warsztaty, szkolenia, mentoring.

Budowanie Wizerunku Pracodawcy

Nieustannie dążymy do aktywnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, na targach pracy, konferencjach branżowych. Organizujemy warsztaty dla studentów, współpracujemy z wybranymi organizacjami studenckimi. Dzięki naszym działaniom wielokrotnie pojawiamy się w rankingach najlepszych pracodawców.