Bank BPH

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym. Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE – jednej z największych korporacji na świecie.

Co nas cechuje?

  • Jesteśmy Fair

W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadami fair play. Chcemy być postrzegani jako bank nr 1 pod względem zaufania, a także przestrzegać jasnych, zrozumiałych zasad w stosunku do klientów, pracowników, interesariuszy i społeczności, wśród których działamy. W ramach naszej misji propagowania działań fair play między innymi współorganizujemy akcję „Zwykły Bohater”.

  • Inwestujemy w Kapitał Ludzki

Bank prowadzi systematyczną analizę potrzeb pracowników i ich satysfakcji poprzez badanie opinii pracowniczej. Na podstawie wyników badania definiowane są kluczowe inicjatywy wspierające zaangażowanie pracowników, czego dowodem jest wyróżnienie Banku BPH prestiżowym tytułem Inwestor w Kapitał Ludzki przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

Bank przykłada dużą wagę do pozyskiwania pracowników z wieloletnim stażem, jak i młodych talentów dopiero wkraczających na rynek pracy. Do współpracy z nami chcemy zachęcać najlepszych ekspertów, a młodym ludziom dawać możliwość zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego i uczenia się od specjalistów w bankowości. Z myślą o studentach i absolwentach studiów wyższych uruchamiamy cykliczne programy stażowe oraz dwuletnie programy korporacyjne, m.in.: Information Technology Leadership Program (ITLP), czy Risk Management Program. Pozwalają one poznać nie tylko Bank BPH, ale również międzynarodową korporację GE, której bank jest częścią, a która znana jest jako firma inwestująca w rozwój zdolności przywódczych oraz kształcenie liderów.

Dzięki temu, że Bank BPH jest częścią korporacji GE, pracownicy mogą poznać specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku, a także mają możliwość ubiegania się o stanowiska we wszystkich obszarach działalności, w które angażuje się GE, również te niezwiązane z finansami.

W celu rozwoju kompetencji miękkich oraz nabywania wiedzy specjalistycznej pracownicy mają dostęp do różnorodnych szkoleń zarówno stacjonarnych,  jak i w systemie e-learningu.

Jednym z naszych sukcesów jest Akademia Rozwoju – program cyklicznych szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez pracowników i adresowanych do innych pracowników banku.

  • Dbamy o dobrą atmosferę w pracy

O wyjątkowości naszej organizacji świadczy kultura organizacyjna, dynamizm, entuzjazm i otwartość na zmiany, innowacyjność, troska o przyjazne i partnerskie stosunki w pracy oraz nasza wiedza i doświadczenie.

Inwestujemy w pracowników poprzez zapewnianie im szkoleń, coachingu oraz wielu możliwości rozwoju. Stawiamy na rozwijanie kompetencji pracowników, ponieważ wierzymy, że to oni budują wartość naszej firmy.

  • Pomagamy innym

W ramach GE Volunteers, organizacji wolontariatu pracowniczego zrzeszającej około 50 000 pracowników GE na całym świecie, prowadzimy działalność na rzecz lokalnych społeczności, ochrony środowiska i edukacji.

  • Promujemy zdrowie

Korporacja GE, której częścią jest Bank BPH, w trosce o zdrowie swoich pracowników stworzyła program HealthAhead, promujący zdrowy tryb życia wśród zatrudnionych osób i ich rodzin.

  • Stawiamy na różnorodność

Bank BPH w swojej strategii stawia na zarządzanie różnorodnością i należy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Bank prowadzi działania edukacyjne, rozwojowe i komunikacyjne, propagujące ideę różnorodności, uwzględniając przede wszystkim aspekt różnorodności ze względu na płeć, wiek i nie¬pełnosprawność, ale także aspekty specyficzne dla Banku BPH (takie jak lokalizacja czy doświadczenie zawodowe). W Banku BPH działa również organizacja GE Women’s Network, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.

  • Jesteśmy innowacyjni

Zależy nam na zaangażowaniu pracowników w kształtowanie firmy. Swoje innowacyjne pomysły mogą zgłaszać poprzez program SuperNOVA, który ma na celu pozyskiwanie kreatywnych pomysłów i inspiracji do zmiany otaczającej rzeczywistości.

Jeśli interesuje Cię praca w organizacji należącej do jednej z największych korporacji na świecie, w której relacje z pracownikami i klientami, pasja i dążenie do rozwoju są wyznacznikiem codziennego działania – dołącz do nas!

Więcej informacji o Banku BPH znajdziesz na:

Strategia HR

Strategia HR zawiera kluczowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi i jest oparta o tzw. cykl pracownika, który obejmuje następujące obszary:

• zatrudnianie i pozyskiwanie talentów,
• rozwój,
• zarządzanie,
• utrzymywanie.

Strategia wskazuje kluczową rolę odpowiedniej komunikacji wewnętrznej oraz wysokich standardów procesów HR, które przekładają się na pełne zaangażowanie i satysfakcję kadry Banku.

Realizując strategię HR Bank prowadzi systematyczną analizę potrzeb pracowników i ich satysfakcji. Na podstawie wyników tego badania definiowane są kluczowe inicjatywy wspierające zaangażowanie pracowników, a przez to przyczyniają się do wzrostu Banku.