Bank BPH

Bank BPH  posiada ponad 25-letnią historię działania. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk. Centrala znajduje się w Warszawie, a główne centrum operacyjne i informatyczne w Gdańsku. Bank BPH jest częścią Grupy General Electric, jednej z największych korporacji na świecie.

Aktualnie strategia i model działania Banku BPH skoncentrowane są na obsłudze portfela kredytów hipotecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania działalności przez właściciela tj. grupę General Electric Company. Naszą misją jest obsługa klientów w duchu zaufania i zgodnie z zasadami „fair play” - Bank jest instytucją bezpieczną i przyjazną dla klientów.

Co nas cechuje?

  • Inwestujemy w Kapitał Ludzki

Bank prowadzi systematyczną analizę potrzeb pracowników i ich satysfakcji poprzez badanie opinii pracowniczej.

Bank przykłada dużą wagę do pozyskiwania pracowników z wieloletnim stażem, jak i młodych talentów dopiero wkraczających na rynek pracy. Do współpracy z nami chcemy zachęcać najlepszych ekspertów, a młodym ludziom dawać możliwość zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego i uczenia się od specjalistów w bankowości. Z myślą o studentach i absolwentach studiów wyższych uruchamiamy cykliczne programy stażowe. Pozwalają one poznać nie tylko Bank BPH, ale również międzynarodową korporację GE, której bank jest częścią, a która znana jest jako firma inwestująca w rozwój zdolności przywódczych oraz kształcenie liderów.

Dzięki temu, że Bank BPH jest częścią korporacji GE, pracownicy mogą poznać specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku, a także mają możliwość ubiegania się o stanowiska we wszystkich obszarach działalności, w które angażuje się GE, również te niezwiązane z finansami.

W celu rozwoju kompetencji miękkich oraz nabywania wiedzy specjalistycznej pracownicy mają dostęp do różnorodnych szkoleń zarówno stacjonarnych,  jak i w systemie e-learningu.

Jednym z naszych sukcesów jest Akademia Ryzyka i Akademia Finansów – program cyklicznych szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez pracowników i adresowanych do innych pracowników banku. W Banku BPH działa również organizacja GE Women’s Network, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.

  • Dbamy o dobrą atmosferę w pracy

O wyjątkowości naszej organizacji świadczy kultura organizacyjna, dynamizm, entuzjazm i otwartość na zmiany, troska o przyjazne i partnerskie stosunki w pracy oraz nasza wiedza i doświadczenie.

Inwestujemy w pracowników poprzez zapewnianie im szkoleń, coachingu oraz wielu możliwości rozwoju. Stawiamy na rozwijanie kompetencji pracowników, ponieważ wierzymy, że to oni budują wartość naszej firmy.

  • Pomagamy innym

W ramach GE Volunteers, organizacji wolontariatu pracowniczego zrzeszającej około 50 000 pracowników GE na całym świecie, prowadzimy działalność na rzecz lokalnych społeczności, ochrony środowiska i edukacji.

  • Promujemy zdrowie

Korporacja GE, której częścią jest Bank BPH, w trosce o zdrowie swoich pracowników stworzyła program HealthAhead, promujący zdrowy tryb życia wśród zatrudnionych osób i ich rodzin.

Jeśli interesuje Cię praca w organizacji należącej do jednej z największych korporacji na świecie, w której relacje z pracownikami i klientami, pasja i dążenie do rozwoju są wyznacznikiem codziennego działania – dołącz do nas!

Więcej informacji o Banku BPH  znajdziesz na stronie: www.bph.pl

Strategia HR

bph.jpgBPH to wyjątkowe miejsce. Wierzymy, że ludzie są najważniejsi w organizacji.

Dzięki nim rośniemy, rozwijamy się  i osiągamy sukcesy. Szczególnie staramy się zapewnić pracownikom nieustanny rozwój ich kompetencji. Dbamy o przyjazne i partnerskie stosunki w pracy oraz doceniamy wiedzę i doświadczenie.

Employee Value Proposition Banku to Relacje, Atmosfera, Komunikacja, Rozwój.

Nasza strategia wskazuje kluczową rolę otwartej komunikacji wewnętrznej oraz wysokich standardów procesów HR, które wierzymy, że przekładają się na zaangażowanie pracowników.

Realizując strategię prowadzimy systematyczną analizę potrzeb pracowników i ich satysfakcji z miejsca pracy. Na podstawie wyników badania definiujemy kluczowe inicjatywy wspierające zaangażowanie pracowników, takie jak projekt „BPH – Lubię tu pracować”.

Agnieszka Bukowska, Dyrektor Zarządzający Zasobami Ludzkimi