Bonduelle

W świecie, gdzie każdy coraz bardziej troszczy się o zdrowie i równowagę wewnętrzną, warzywa stanowią zasadniczy element codziennej diety. Bonduelle dostarcza to, co w warzywach najlepsze. Aby zapewnić należytą świeżość i odpowiedni smak, warzywa Bonduelle zamrażane są nie później niż kilka godzin po zebraniu z pola. Bonduelle czuwa jednocześnie nad właściwym planem zasiewów, stanem upraw i przebiegiem zbiorów. Fachowa wiedza i doświadczenie w przetwórstwie warzyw pozwala zachować pełnię walorów odżywczych i smakowych naszych produktów. Ze względu na dogodne warunki upraw i odpowiedni klimat, Koncern Bonduelle współpracuje z polskimi rolnikami uprawiającymi grunty w samym sercu Polski (kujawsko-pomorskie).


Firma Bonduelle Polska powstała w 1992 r., obecnie jest jedną z najbardziej dynamicznych filii w Koncernie Bonduelle. W całej Grupie zatrudnionych jest około 10 tys. osób. Bonduelle Polska to dwa zakłady produkcyjne w Gniewkowie w woj. kujawsko-pomorskim i Ruchocicach w woj. wielkopolskim oraz siedziba firmy w Warszawie.


Fabryka w Gniewkowie produkuje rocznie około 40 000 ton warzyw przetworzonych mrożonych i konserwowych. Wyjątkową dumą gniewkowskiego zakładu jest groszek konserwowy i mrożony, brokuły, kalafior i cukinia, a także fasole suche.


Druga z naszych polskich fabryk, fabryka w Ruchocicach, istnieje od 1991 r. Zajmuje się skupem i przetwórstwem pieczarek. Dołączyła do Bonduelle Polska w roku 2011, gdy Koncern podjął decyzję o rozszerzeniu portfolio swoich produktów również o grzyby.


Dbamy o zachowanie najwyższych standardów z jednoczesną troską o środowisko. Jesteśmy innowacyjnym Koncernem międzynarodowym, szanującym niezależność i dbającym o rozwój osobisty pracowników. Nasze działania opieramy na przejrzystości działań i wzajemnym zaufaniu.


Więcej informacji o Bonduelle Polska można znaleźć na stronie:
www.bonduelle.pl

Strategia HR

„Dobre zarządzanie to nie wyścig maratoński. To jest sztafeta.”

Dorota DuszyńskaFirma Bonduelle to silna i uznana marka, budząca zaufanie również dzięki reputacji firmy – międzynarodowego o znanych wartościach koncernu. Jednak aktualna sytuacja – załamanie rynku, zmiany technologiczne i społeczne, zmiany wywołane globalizacją, zmianami demograficznymi,  nie ominęły również koncernu Bonduelle i jego działalności w Polsce.


Na koniec 2010 roku, jedną z wielu odpowiedzi na wyżej wymienione wyzwania była decyzja o powołaniu stanowiska Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich, którego pierwszą misją miało być budowanie wspólnej kultury i wartości w trzech miejscach działalności firmy w Polsce (w styczniu 2011r. dokonała się fuzja z firmą France Champignon, w Polsce posiadająca fabrykę w Ruchocicach, od tego momentu firma zlokalizowana jest w Warszawie, Gniewkowie pod Toruniem i Ruchociach pod Poznaniem) oraz na Bałatach i w krajach Nordyckich.


Przechodząc kolejno przez analizę biznesową, audyt aktualnych funkcji HR-owych, poznając priorytetowe cele organizacji oraz wypracowując wraz ze wszystkim członkami Komitetu Dyrekcyjnego strategię na lata 2011-2013, zatwierdzona została strategia personalna oparta na 3 celach głównych. Ponieważ naszym priorytetem jest rentownie rozwijać markę Bonduelle, cele działu HR to:

  • kształtowanie struktur i realizacja programów, które będą kładły nacisk na osiąganie przez pracowników celów biznesowych stawianych przez firmę
  • położenie akcentu na działania nastawione na działalność prokliencką oraz związane z rozpowszechnianiem misji i wartości koncernu
  • zespół HR mający zapewniać środowisko pracy, które będzie sprzyjać podniesieniu wyników firmy, i we wszystkich oddziałach w taki sam sposób dbać się będzie o poszanowanie godności ludzkiej.

Aby zaakcentować i sukcesywnie wprowadzać kulturę myślenia celami firmy, rozpoczęte zostały działania związane z pracą z menedżerami nad określaniem celów szkoleniowych, potrzeb rekrutacyjnych, zaczynając od diagnozowania kompetencji podległych pracowników i wpisywaniem diagnozy lub profilu kompetencyjnego w strategię ścieżki kariery, działu, firmy.


Wszystkie rozpoczęte projekty rozwojowe rozpoczynane są od pytania „jaki cel biznesowy zrealizujesz poprzez to działanie, zainwestowane pieniądze?”. Dzięki temu każdy właściciel „potrzeby szkoleniowej/rozwojowej” czuje się odpowiedzialny za końcowy efekt.
 
W ślad za celami głównymi rozpisane zostały działania związane z ujednolicaniem kultury, standardów pracy, poprawianiem komunikacji wewnątrz firmowej. Podjęte zostały między innymi takie projekty jak wdrożenie oraz audyt rozmów rocznych, programy on-boardingowe nowych pracowników, rewitalizacja narzędzia jakim jest firmowy Intranet.

Nieodłącznym elementem pracy naszego działu jest ciągła praca nad poprawą jakości dostarczanych usług wewnątrz organizacji oraz obniżaniem kosztów. Stąd takie działania jak praca nad wskaźnikami związanymi z absencją chorobową, urlopami, praca nad dopasowaniem czasu pracy, wprowadzenie standardów obsługi klientów wewnętrznych.

Wiemy, że ze zmianami nie należy czekać, a trendy, o których dziś się mówi, jutro mogą stać się rzeczywistością, dlatego staramy się antycypować sytuacje poprzez rozszerzenie współpracy z uczelniami regionalnymi, tworzenie programów stażowych i coraz szersze otwieranie drzwi naszej firmy dla ludzi młodych, również z zagranicy. To również proponowanie rozwiązań, które przekładać się mają na motywację ludzi i konkretne rezultaty dla firmy, między innymi praca nad systemami motywacyjnymi sił sprzedaży, zmiany organizacyjne.   

Na koniec pozostaje tylko powiedzieć kto może być gwarantem dobrego wdrożenia strategii. Moja odpowiedź ... Pracownicy działu personalnego, którzy:

  • są nastawieni biznesowo – rozumieją dane finansowe, marketingowe i sprzedażowe w stopniu niezbędnym do realizacji projektów dla firmy;
  • potrafią optymalizować zasoby – efektywnie organizują zasoby potrzebne do realizacji zadań;
  • są zaangażowani w budowanie pozytywnych relacji wewnątrz firmy – traktują wszystkich pracowników jak klientów wewnętrznych;
  • posiadają wiedzę specjalistyczną na temat nowoczesnych systemów zarządzania oraz ich wpływu na firmę.

 
Dorota Duszyńska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Bonduelle Polska S.A.