Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego  to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego. Jesteśmy partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Inicjujemy i uczestniczymy we współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Naszą pracą codziennie przyczyniamy się do polepszania jakości życia Polaków .

Działamy odpowiedzialnie kierując się zasadami etycznymi. Dążymy do tego, by zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych, dbałość o pracowników i właściwe relacje z partnerami biznesowymi były naturalnymi elementami naszej codziennej pracy.

Dzięki unikalnej roli, jaką odgrywamy, dajemy naszym pracownikom możliwość uczestniczenia w projektach o niespotykanej na rynku specyfice i skali.