Atlas

Atlas to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych i najsilniejszych polskich marek, działająca na rynku z powodzeniem od ponad 20 lat. Jest marką wielokrotnie wyróżnianą i nagradzaną, w tym w tak prestiżowych konkursach jak SuperBrands i Budowlana Marka Roku.

Atlas ma w swojej ofercie szeroką gamę wysokiej jakości produktów, komplementarnych i kompatybilnych ze sobą, tworzonych zgodnie z zapotrzebowaniami rynku i oczekiwaniami odbiorców oraz w zgodzie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Firma nieustannie się rozwija. Udoskonala swoje produkty i poszukuje nowych rozwiązań, dając konsumentom solidne, fachowe wsparcie.

Spółka Atlas wraz z kilkunastoma innymi podmiotami z branży tworzy Grupę Atlas, pozostającą w Polsce liderem w zakresie wielkości produkcji i udziałów w rynku chemii budowlanej oraz będącą liderem wśród producentów materiałów chemii budowlanej w zakresie społecznego raportowania.

Strategia HR

Celem polityki personalnej jest zapewnienie realizacji celów strategicznych Grupy Atlas, poprzez optymalizację decyzji personalnych podejmowanych zarówno w poszczególnych spółkach, jak i w całej Grupie.

Polityka stanowi zbiór wskazówek regulujących podejmowanie decyzji personalnych. Celem polityki jest także określenie preferowanych relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem oraz stworzenie jednakowych szans indywidualnego rozwoju dla pracowników.

Polityka personalna Grupy Atlas skierowana jest na 5 głównych obszarów: administracja kadrowo-płacowa, wynagradzanie, zatrudnienie, rozwój pracowników oraz wskaźniki HR.

Firma dąży do wytworzenia wspólnych standardów zarządzania pracownikami w Grupie oraz ujednolicenia procesów HR.  Polityka personalna GA ma na celu usprawnienie komunikacji poprzez stosowanie tożsamych zasad. Zakłada unifikację regulaminów i opisów stanowisk, wdrożenie  wielozakładowego programu kadrowo-płacowego oraz systemu Zarządzania przez cele.

Strategia HR zakłada wprowadzenie metody wartościowania stanowisk wspólnej dla GA oraz wprowadzenie modeli kompetencyjnych, systemu ścieżek karier i planów sukcesji. Firma dąży do wdrożenia procedur zatrudnienia i zwalniania oraz karty wyposażenia stanowisk w całej Grupie. Zakłada standaryzację zasad rekrutacji pracowników i procedury adaptacyjnej.

Ważnym elementem polityki personalnej są kluczowe dla obszaru HR wskaźniki, w tym wskaźnik absencji chorobowej i urlopowej, stabilności zatrudnienia i rotacji oraz mierniki kosztów pracy i wynagrodzeń. Systematyczne monitorowanie wskaźników pozwala wyciągać wnioski na potrzeby przyszłych działań, istotnych dla realizacji zadań przewidzianych w ramach konsolidacji GA.