Animex

Animex to największa na polskim rynku grupa zajmująca się działalnością na rynku mięsa i jego przetworów. Od początku swojego istnienia, tj, od ponad 60-ciu lat, – jest największym eksporterem polskich produktów do ponad 40 krajów świata, w tym głównie na rynek amerykański, oraz do takich krajów jak: Korea Płd, Japonia, Hiszpania, Włochy i Francja, Wielka Brytania i Niemcy.

Firma oferuje swoje produkty znane i cenione za wspaniały smak i wysoką jakość pod 15 markami, spośród których najbardziej znane to: Krakus, Morliny, Marlinki, Berlinki, Mazury, Tygryski i Yano.

Firma zatrudnia ok. 7500 osób, co czyni jedną z największych firm branży spożywczej w Polsce.
Animex Sp. z o.o. zarządza i koordynuje pracą 11 zakładów produkcyjnych w całej Polsce, w tym 8 zakładów mięsnych produkujących mięso i wyroby mięsne, 2 młynów produkujących pasze oraz zakładów pierzarskich w Krakowie.

Zlokalizowane są one na terenie całej Polski. Są to:

  • Cztery zakłady mięsa białego (drobiarskie):

– Animex Grupa Drobiarska S.A., Oddział w Iławie
– Animex Grupa Drobiarska S.A., Oddział w Suwałkach
– Animex Grupa Drobiarska S.A., Oddział w Opolu
- Animex Grupa Drobiarska S.A., Oddział w Dębicy

  • Cztery zakłady mięsa czerwonego:

– Grupa Animex S.A. Oddział w Szczecinie
– Grupa Animex S.A. Oddział w Morlinach
– Grupa Animex S.A. Oddział w Ełku
– Grupa Animex S.A. Oddział w Starachowicach

 

Jak w każdej organizacji, tak samo w grupie Animex, HR ma pomagać firmie w osiąganiu jej celów strategicznych. Pytanie, które należy zadać, to jak skutecznie zarządzać grupą 7.500 pracowników znajdujących się w kilkunastu lokalizacjach w Polsce. Odpowiedzi są dwie: Po pierwsze trzeba określić standardy zarządzania. Robimy to poprzez wprowadzanie jednorodnej kultury organizacji opartej na zarządzaniu przez cele, koncentracji na kliencie i wartościach wspólnych dla całej organizacji oraz rozwiązania systemowe, takie jak wprowadzenie jednolitego systemu SAP HCM (projekt ten otrzymał od PMI nagrodę, jako najlepszy projekt w Polsce). Po drugie poprzez realizację kluczowego zadania HR „Właściwi ludzie na właściwych stanowiskach", czyli dobór odpowiednich pracowników szczególnie na kluczowe role w organizacji.


Wśród naszych celów są wskaźniki dotyczące jakości, obsługi klienta. Na tym też koncentrujemy wiele naszych projektów szkoleniowych. Efektem tego jest na przykład przyznany nam certyfikat „Firma Przyjazna Klientowi" za stosowanie najlepszych praktyk w zakresie działań zorientowanych na podnoszenie poziomu obsługi Klienta. Wartości, na jakich chcemy opierać zarządzanie są główną częścią oceny kadry zarządzającej, dzięki temu nasi menadżerowie mogą stanowić przykład dla swoich pracowników nie tylko w realizacji celów, ale też w sposobie, jak je osiągają. Jednolity system i procesy ułatwiają nam optymalizację działań oraz możliwość porównania efektywności poszczególnych jednostek organizacyjnych.


Właściwi ludzie na właściwych stanowiskach, to nie tylko wysoka efektywność rekrutacji, ale także ocena i rozwój kompetencji. Organizujemy centra rozwoju, gdzie oprócz HR rolę asesorów pełnią dyrektorzy i kierownicy operacyjni. Do rozwoju kompetencji podchodzimy systemowo. Na przykład organizujemy Akademie Mistrzów i Brygadzistów, gdzie nasza kadra kierownicza uczy się, jak efektywnie zarządzać.


Mamy świadomość, że Pracownicy są kluczowym zasobem naszej organizacji. Organizowaliśmy badania satysfakcji, aby określić obszary, z jakich nasi Pracownicy są zadowoleni, a jakie wymagają poprawy. Po analizie wyników, podjęliśmy działania, aby poprawić zadowolenie naszych Pracowników i nadal się na tym koncentrujemy.


Integralną częścią działań pracowniczych w takiej organizacji, jak Animex jest współpraca ze związkami zawodowymi. Udaje nam się wspólnie rozwiązywać nierzadko trudne zadania i osobiście oceniam tę współpracę partnerów społecznych pozytywnie i nadal pracujemy nad jej ulepszeniem.


Bardzo ważnym elementem skutecznej strategii są mierniki. Głównym jest oczywiście realizacja kluczowych zadań przez całą organizację. Poza tym wprowadziliśmy kluczowe wskaźniki efektywności dla obszaru HR i stale monitorujemy ich realizację. Najbardziej osobiście jestem zadowolonych z ich stałej poprawy i utrzymania na dobrym poziomie.