AB S.A.

Grupa  AB skupia 8 spółek na terenie Polski, Czech i Słowacji i jest największym dystrybutorem sprzętu IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Obok ugruntowanej pozycji na rynku sprzętu IT Holding AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, GSM, AGD - stale poszerzając  asortyment w celu zapewnienia  klientom szerokiego wachlarzu dostępnych produktów.

Grupa AB doskonale łączy wysoką jakość obsługi 14 tys. partnerów handlowych  ze  sprawnym zarządzaniem  blisko 800-osobowym zespołem. Klienci firmy mają do wyboru blisko 30 000 produktów ponad 600 największych światowych producentów i dostawców. Roczne obroty holdingu przekraczają 1 miliard euro.

AB S.A. od wielu lat jest docenianym partnerem w biznesie. Wyróżnia ją wysoka jakość współpracy z klientami, silna i stabilna pozycja finansowa oraz dopracowane do perfekcji elementy zarządzania.

Tak dobra pozycja AB na rynku jest stale potwierdzana licznymi certyfikatami i nagrodami, wśród których należy wymieni ć m.in.:

  • członkostwo w stowarzyszeniu Global Technology Distribution Council zrzeszającym największych światowych dystrybutorów IT.
  • certyfikat Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego AEO (uproszczone procedury celne nr 26 w Polsce) AB jako pierwszy polski dystrybutor zostało wyróżnione tym tytułem
  • wdrożenie systemu EMAS – najwyższego z możliwych certyfikatu w dziedzinie zarządzania środowiskowego na terenie Unii Europejskiej (w Polsce 31 firm posiada logo/certyfikację EMAS – stan na koniec 2011r)
  • od 2009 r. posiada zintegrowany Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normą PN – EN ISO 9001/14001.
  • uczestnictwo w programie „Polski Czempion”, współpraca z miastem Wrocław, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz MSZ.

Dodatkowo AB S.A. jest również aktywna społecznie i wspiera działania charytatywne, szczególnie skierowane do społeczności lokalnej.

Od 2006 roku AB S.A jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Aby nadążyć za zmianami i rozwojem oraz jeszcze bardziej j poprawić współpracę z partnerami handlowymi  w Magnicach pod Wrocławiem w 2014 roku powstanie nowe centrum logistyczne i siedziba holdingu AB (o powierzchni 33 tys. m2). Nowe centrum będzie trzykrotnie większe niż dotychczasowy obiekt firmy we Wrocławiu.

Strategia HR

Dbanie o największą jej wartość jaką stanowią pracownicy, należy do priorytetów i celów strategicznych AB. Pozycja rynkowa firmy nie byłaby możliwa bez zaangażowanego doświadczonego i kompetentnego  zespołu. Dlatego od lat firma prowadzi aktywną politykę personalną, której działania mają na celu stworzenie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego, awansu oraz zapewnienie przyjaznego otoczenia.

Staramy się proponować szeroki wachlarz szkoleń miękkich i branżowych, dając możliwość zdobywania wiedzy i podnoszenia własnych kwalifikacji. Podejmowane są również niestandardowe działania, które pomagają wyłonić oraz wzmocnić kreatywność i zaangażowane. Przykładem może być   projekt „Kreatywny Pracownik”. Dzięki tej inicjatywie udało się wdrożyć w życie kilka rozwiązań zgłoszonych przez naszych pracowników, które usprawniły  funkcjonowanie firmy oraz zredukowały koszty operacyjne.
Do ciekawszych projektów, które zostały zgłoszone i wdrożone należy miedzy innymi „Akademia Działu Handlowego”., stworzona z myślą o stworzeniu i szkoleniu zapasowej kadry handlowej firmy.

Ważnym elementem  strategii HR wdrożonej w firmie jest zasada przeprowadzania konkursów wewnętrznych w przypadku pojawiania się wakatów.
Obecnie w firmie pracuje kilkunastu pracowników, którzy skorzystali z takiej możliwości. Rozpoczynali pracę na stanowiskach wykonawczych, a obecnie plasują się na wysokich szczeblach kierowniczych i specjalistycznych.
Dopiero w przypadku braku odpowiednich kandydatów wewnątrz firmy uruchamiana zostaje procedura rekrutacji zewnętrznej.

Wdrażany jest również projekt związany z indywidualnymi ścieżkami rozwoju poprzez system ocen okresowych opartych o kompetencje.

Firma współpracuje  z  uczelniami wyższymi, organizuje staże dla studentów.
Najlepsi  z nich po zakończonym programie stażowym znajdują zatrudnienie w firmie.

Potwierdzeniem zasadności wszystkich tych działań są  nie tylko dobre wyniki finansowe Grupy, ale także niski wskaźnik fluktuacji kadr w kluczowych działach spółki (ponad 15 % załogi może pochwalić się stażem pracy dłuższym niż 10 lat).
Firma cieszy się również dobrą opinią wśród kandydatów aplikujących do pracy w spółce.  

Całość działań polityki personalnej firmy została podsumowana przyznaniem prestiżowego tytułu  „Solidny Pracodawca Roku Branży IT” za 2011 rok.

Iwona Marzec, Dyrektor ds. Personalnych