Aon Sp. z o.o.

Aon plc jest światowym liderem usług zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych usług brokerskich, jak również rozwiązań HR i outsourcingowych. Poprzez ponad 59 tys. pracowników Aon oferuje swoim klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania z obszaru zarządzania ryzykiem i produktywności pracowników. Globalne rozwiązania i wiedza Aon dostępna jest w ponad 120 krajach.

Aon to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Ponad 29.000 pracowników Aon Hewitt w 90 krajach wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych oraz zarządzania talentami doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm.


Aon działa w Polsce od 1995 roku. W warszawskim biurze firmy zatrudnionych jest kilkudziesięciu konsultantów, którzy doradzają zarządom i dyrektorom HR zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych koncernów. W Krakowie zlokalizowane jest międzynarodowe centrum outsourcingowe Aon Hewitt, które funkcjonuje od 2006 roku. Aon Hewitt jest częścią globalnej korporacji Aon.

Profil działalności krakowskiego biura obejmuje kompleksową obsługę klientów korporacyjnych w zakresie:

  • Zarządzania oraz rozliczania programów emerytalnych, księgowości planów emerytalnych,
  • Zarządzania programami pozapłacowymi,
  • Pozyskiwania kandydatów, rekrutacji i selekcji, szkoleń, kadr i płac oraz administracji personalnej.
  • Pracownicy krakowskiego biura świadczą usługi zarówno dla klientów zewnętrznych jak i dla klienta wewnętrznego – wykorzystując najlepsze praktyki oferowane klientom, wspierają pracowników i menedżerów Aon na całym świecie.


Profil działalności warszawskiego biura obejmuje doradztwo w zakresie:

  • Podnoszenia efektywności organizacyjnej (tworzenie systemów wynagrodzeń zasadniczych, systemów zarządzania wynikami i premiowania, diagnostyka organizacji, projektowanie i wdrażanie programów zmian ukierunkowanych na podnoszenie wyników),
  • Zarządzania zaangażowaniem (badanie zaangażowania pracowników, budowanie i wdrażanie programów podnoszenia zaangażowania),
  • Rozwoju przywództwa i zarządzania talentami (diagnoza potencjału przywódczego, ocena kompetencji metodą AC/DC oraz 360 stopni, kompleksowe programy rozwoju).


Ponadto:


Posiadamy bazy danych i benchmarków HR (Badanie Najlepsi Pracodawcy, badania opinii i zaangażowania pracowników, badania rynku wynagrodzeń, badanie  efektywności i praktyk HR),

  • Świadczymy usługi aktuarialne (wycena aktuarialna zobowiązań/rezerw na świadczenia pracownicze zgodne z MSR 19, US GAAP oraz KSR).

Aon Hewitt jest również organizatorem Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce, które jest elementem Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP). Program prowadzony jest przez Aon Hewitt we współpracy z partnerem strategicznym Harvard Business Review Polska.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.najlepsipracodawcy.pl

Strategia HR

Dariusz PastulaNasza strategia personalna jest prosta – każdego dnia staramy się efektywnie wspierać naszych pracowników oraz menedżerów. Począwszy od prawidłowego rozpoznania oczekiwań na każdym etapie funkcjonowania w firmie, poprzez przemyślane oraz innowacyjne rozwiązania, na przejrzystej komunikacji kończąc - pracownicy działu personalnego doradzają biznesowi najwłaściwsze rozwiązania dla ich potrzeb, a pracownikom odpowiadają na pytania oraz pomagają w zrozumieniu praw i obowiązków pracowniczych. Dokładamy również starań, aby współpraca między poszczególnymi podzespołami HR-owymi przebiegała bez barier, z maksymalną korzyścią dla naszych klientów. Dzięki temu nasi klienci widzą w nas profesjonalnych, przyjaznych oraz godnych zaufania partnerów i chętnie korzystają z naszej pomocy.

Dariusz Pastula, HR Manager