Misją PSZK jest upowszechnianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami na temat nowoczesnych i efektywnych narzędzi HRM, które pozwalają osiągać lepsze efekty biznesowe firmie.

W PSZK wierzymy, że udział pracodawców w profesjonalnym networku zorientowanych na rozwój, wymianę wiedzy, wspólne działanie i wzajemną inspirację praktyków HR, to najlepszy merytorycznie sposób na poszukiwanie efektywnych rozwiązań w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Jesteśmy ogólnopolską organizacją zaufania publicznego – pracujemy z instytucjami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi i mediami reprezentując interesy i głos naszych członków.

22 lata doświadczenia, najlepsi pracodawcy i tysiące praktyków HR oraz menedżerów to siła i potencjał wiedzowego networku PSZK.

 

 

 

Kim jesteśmy?

PSZK to ogólnopolska sieć pracodawców - praktyków HRCo robimy w PSZK?


Tworzymy przestrzeń do inspirującej wymiany wiedzy i doświadczeń 

 

Zarząd PSZK

 

Piotr Palikowski Linkedinn
Prezes Zarządu PSZK
Z PSZK związany jest od 2001 roku. Od początku swojej aktywności zawodowej pracuje na rzecz rozwoju i integracji środowiska HR w Polsce. W PSZK odpowiada za projekty badawcze, współpracę z instytucjami rynku pracy oraz koordynację projektów szkoleniowych.
Agnieszka Szefler Linkedinn
Wiceprezes Zarządu PSZK
Z PSZK związana jest od 2003 roku. W zarządzie Stowarzyszenia odpowiada za rozwój sieci członkowskiej, współpracę z partnerami startegicznymi PSZK oraz realizację projektów edukacyjnych.
 Rada programowa

prof. Krzysztof Baran
Wiesława Czarnecka-Stańczak
Agnieszka Jakubczyk – Latała
prof. Marta Juchnowicz
Jacek Kowalski
Justyna Orzeł
prof. Aleksy Pocztowski
Mariola Raudo
Paweł Szulc
prof. Krzysztof Walczak
Marta Westrych-Andrzejczyk
Robert T. Żelewski
Ewa Zmysłowska