Organizator
Gospodarz
Temat: Zwolnienia grupowe – krok po kroku
Miejsce: Webinarium
Data: 2020-05-14
Godzina: 11:00-12:30
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Zapraszamy przez 3 kolejne czwartki o godz. 11.00 na cykl szkoleń „Jeśli musisz, zwalniaj odpowiedzialnie! Zmiana warunków zatrudniania oraz zwolnienia grupowe i indywidualne w dobie Covid-19”.

Zwolnienie pracownika to ostateczność, to odpowiedzialność moralna, prawna i materialna, to stres, ale niestety to w wielu wypadkach dzisiaj konieczność dla firm w obliczu kryzysu. Mając na uwadze prawne konsekwencje tego rodzaju decyzji, proponujemy cykl trzech 1,5-godzinnych szkoleń z ekspertami z zakresu prawa pracy, na których otrzymacie szeroki pakiet wiedzy dotyczącej właściwego przeprowadzenia procedury zarówno zwolnień grupowych jak i indywidualnych w dobie Covid-19. Cykl szkoleń przeznaczony jest w szczególności dla specjalistów HR, kadrowców, menedżerów i właścicieli firm. 

Szkolenie poprowadzi mec. Marcin Frąckowiak, znany i ceniony przez Członków PSZK.

Każde szkolenie kończy się 15-minutową sesją pytań i odpowiedzi. Najciekawsze zostaną opracowane w formie Q&A i rozesłane do uczestników wraz z prezentacją po szkoleniu.

Cena:

  Zgłoszenia indywidualne: 99 zł netto/osoba za udział w jednym szkoleniu, 249 zł netto/osoba za pakiet 3 szkoleń
  Cena dla osób z firm członkowskich PSZK: 59 zł netto/osoba za udział w jednym szkoleniu, 149 zł netto/osoba za pakiet 3 szkoleń
  W sprawie organizacji szkolenia zamkniętego prosimy o zapytanie na kontakt@pszk.pl 

Zakres szkolenia 7 maja, Możliwość ograniczenia zatrudnienia przez pracodawcę w dobie Covid-19:

 • Uwagi ogólne w przedmiocie możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikami.
 • Działania, które może podjąć pracodawca celem ograniczenia zatrudnienia ujęte w Kodeksie pracy.
 • Działania, które może podjąć pracodawca celem ograniczenia zatrudnienia ujęte w Ustawie o zwolnieniach grupowych.
 • Działania, mające na celu zapobieganie ograniczeniu zatrudnienia ujęte w „Tarczy Antykryzysowej”.

Zakres szkolenia 14 maja, Zwolnienia grupowe – krok po kroku:

 • Kogo dotyczy procedura zwolnień grupowych?
 • Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych krok po kroku? – terminy, dokumentacja
 • Porozumienie / regulamin w sprawie zwolnień grupowych – jakie ustalenia powinny zawierać.
 • Odprawy pieniężne.
 • Ograniczenia w procedurze stosowania zwolnień grupowych.

Zakres szkolenia 21 maja, Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - zwolnienia indywidualne w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych:

 • Jak ustawa definiuje tzw. zwolnienia indywidualne i kiedy mają zastosowanie.
 • Uzasadnianie wypowiedzeń umów o pracę - kryteria doboru do zwolnienia.
 • Należności przysługujące pracownikom zwalnianym w trybie zwolnień indywidualnych – czy pracodawcy muszą wypłacać odprawy.

 

Dodatkowo zachęcamy do wysłuchania webinaru, który – mamy nadzieję – ułatwi Wam podjęcie właściwych decyzji w tym trudnym czasie:

 

Zgłoś udział