Organizator
Gospodarz
Temat: System rozwoju umiejętności pracowników produkcji – skills matrix
Miejsce: Warszawa
Data: 2020-05-20
Godzina: 11:00-12:00
Gospodarz: CIECH

Spotkanie poprowadzą: Pani Agnieszka Jaraczewska – Dyrektor HR i Administracji, Pani Lilianna Mila - Manager HR, Pani Grażyna Tomaszek - Kierownik Kadr i Płac oraz Pani Kinga Bujalska - Koordynator Learning and Development z firmy CIECH. [BIO]

Opowiemy o projekcie przygotowania koncepcji i wdrożenia systemu zarządzania umiejętnościami pracowników produkcji, którzy stanowią jedną z najliczniejszych grup stanowisk w CIECH.

Zarządzanie motywacją i rozwojem Aparatowych, Operatorów, i Magazynierów stanowi jedno z ważniejszych wyzwań dla naszych liderów – Mistrzów Produkcji.

W ramach projektu:

    Zdefiniowaliśmy niezbędne umiejętności do efektywnego prowadzenia procesów produkcyjnych.

    Wdrożyliśmy system zarządzania rozwojem umiejętności pracowników produkcji - jako wsparcie Menedżerów w budowaniu motywacji do rozwoju (skills matrix).

    Przeprowadziliśmy cykl szkoleń przygotowujących do nowej roli Mistrza Produkcji

    Wystandaryzowaliśmy komunikację pożądanych zachowań, postaw i kompetencji.

Matryce kompetencji dostarczają także organizacji pełną informację, jak zabezpieczony jest proces produkcyjny, gdzie mogą powstać luki, pozwala także trafnie zaplanować ścieżkę awansu i wyznaczać sukcesorów dla menedżerów.

Opowiemy, jak przebiegało wdrożenie projektu w poszczególnych spółkach Grupy CIECH.

Jesteśmy ciekawi także Waszych obserwacji, wniosków i porad, co jeszcze uwzględnić w przyszłości w tym projekcie.

Zgłoś udział