Organizator
Gospodarz
Temat: Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom
Miejsce: Webinarium
Data: 2020-03-19
Godzina: 11:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pan Michał Wysłocki. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania.

Zakres tematyczny spotkania:

  • o czym, w jakim terminie, w jakiej formie i jakie urzędy należy powiadamiać
  • jakie dokumenty dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców należy przechowywać
  • jakie mogą być skutki niedopełnienia obowiązków przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi

 

Zgłoś udział