Organizator
Temat: Ochrona tajemnicy zakładu pracy i zakaz konkurencji w kontekście prawa unijnego i aktualnych tendencji orzeczniczych
Miejsce: Webinarium
Data: 2020-02-26
Godzina: 10:00-11:00
Gospodarz: Kancelaria Radców Prawnych M. Rusiecki, M. Szymkiewicz, R. Kurek

Spotkanie poprowadzi mgr Dawid Rogoziński- prawnik Kancelarii Radców Prawnych M. Rusiecki, M. Szymkiewicz, R. Kurek sp.p., asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UG, w zespole Kancelarii zajmuje się m.in. prawem europejskim i wątkami transgranicznymi, wspiera klientów korporacyjnych z branży nowych technologii, IT czy marketingu, a także strat-up`y i freelancerów.

Zakres tematyczny spotkania:

    Na spotkaniu poruszone zostaną niezwykle istotne dla pracodawców kwestie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i często nierozerwalnie związanego z nią zakazu konkurencji - zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów zlecenia czy kontraktów B2B. Metodą case-study zostaną omówione warunki skutecznego i chroniącego pracodawcę umownego uregulowania praw i obowiązków współpracowników w tym zakresie. Omówione zostaną również granice takich działań i ewentualne konsekwencje ich przekroczenia.

Kancelaria Radców Prawnych M. Rusiecki, M. Szymkiewicz, R. Kurek w Gdyni działa na trójmiejskim rynku od lat specjalizując się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw i pracodawców z sektora publicznego. Zespół Kancelarii pozostaje ciągle „na bieżąco” nie tylko aktualnych zmian w prawie, ale także rzeczywistości gospodarczej – trendów biznesowych, metod zarządzania oraz nowoczesnych technologii. Sprzyja ku temu między innymi obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw zrzeszonych wokół Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz wielu podmiotów z branży budowlanej czy informatycznej. Wśród prawników naszej Kancelarii znajdziecie Państwo także specjalistów z zakresu prawa europejskiego, co stanowi niewątpliwy atut Kancelarii nie tylko w sporach transgranicznych (z udziałem podmiotów zagranicznych), ale również w sprawach krajowych – coraz więcej przepisów, szczególnie z zakresu prawa pracy i prawa handlowego stanowi bowiem implementację regulacji unijnych. Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa pracy reprezentując podmiotu publiczne – takie jak Urząd Miasta w Gdyni, czy pomorskie spółki komunalne.

Zgłoś udział