Organizator
Gospodarz
Temat: Krzyż czy tęcza? Czy pracodawca musi wybrać? Jak w NatWest podchodzimy do różnorodności i włączania.
Miejsce: Warszawa
Data: 2019-11-26
Godzina: 9:30-12:30
Gospodarz: NatWest Poland

Spotkanie poprowadzi Pan Karol Bukała, Dyrektor HR z firmy NatWest.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Wspieranie mniejszości w biznesie – czy warto otwarcie wspierać każdą mniejszość? Benefity i zagrożenia dla pracodawcy
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie włączania i różnorodności – wyzwania rynkowe i jak je pokonywać. Szczególnie istotne dla nas będzie posłuchać o dobrych praktykach we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami

Zgłoś udział