Organizator
Gospodarz
Temat: Naruszenie dóbr osobistych w stosunkach zatrudnienia
Miejsce: Kraków
Data: 2019-12-13
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pani Marzena Łabędź. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania. 

Zakres tematyczny spotkania:

  • prawo do krytyki – granice swobody wypowiedzi pracodawcy i pracownika
  • jak można naruszyć dobra osobiste w relacjach zatrudnienia,
  • jakie roszczenia ma osoba zatrudniona, której dobra osobiste zostały naruszone,
  • czy naruszenie dóbr osobistych pracownika może prowadzić do mobbingu?
  • jak przeciwdziałać naruszeniom dóbr osobistych, by chronić wizerunek spółki

 

Zgłoś udział