Organizator
Temat: Zasada niedyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu w świetle prawa europejskiego i orzecznictwa TS UE
Miejsce: Gdynia
Data: 2019-09-13
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Radców Prawnych M. Rusiecki, M. Szymkiewicz, R. Kurek

Spotkanie poprowadzi mgr Dawid Rogoziński- prawnik Kancelarii Radców Prawnych M. Rusiecki, M. Szymkiewicz, R. Kurek sp.p., asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UG, w zespole Kancelarii zajmuje się m.in. prawem europejskim i wątkami transgranicznymi, wspiera klientów korporacyjnych z branży nowych technologii, IT czy marketingu, a także strat-up`y i freelancerów.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Źródła krajowych regulacji dot. zasad niedyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu;
  • - autonomiczność pojęć prawa unijnego (konsekwencje dla stosowania prawa polskiego)

    - prounijna wykładnia polskiego kodeksu pracy – czym jest i co oznacza w praktyce? 

  • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE na tle dyrektywy dot. równego traktowania:
  • - kwestie proceduralne (ciężar dowodu) – (czy i) jak ważne dla pracodawcy?

    - przegląd aktualnych wątpliwości praktycznego stosowania zasad niedyskryminacji i równego traktowania (przegląd zawisłych przed Trybunałem Sprawiedliwości pytań prawnych pochodzących od sądów krajowych państw członkowskich UE)

  • Case study: dyskryminacja ze względu na orientację seksualną (odpowiedzialność pracodawcy za działania przełożonego); dyskryminacja ze względu na wiek; nierówne traktowanie z przyczyn religijnych

Kancelaria Radców Prawnych M. Rusiecki, M. Szymkiewicz, R. Kurek w Gdyni działa na trójmiejskim rynku od lat specjalizując się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw i pracodawców z sektora publicznego. Zespół Kancelarii pozostaje ciągle „na bieżąco” nie tylko aktualnych zmian w prawie, ale także rzeczywistości gospodarczej – trendów biznesowych, metod zarządzania oraz nowoczesnych technologii. Sprzyja ku temu między innymi obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw zrzeszonych wokół Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz wielu podmiotów z branży budowlanej czy informatycznej. Wśród prawników naszej Kancelarii znajdziecie Państwo także specjalistów z zakresu prawa europejskiego, co stanowi niewątpliwy atut Kancelarii nie tylko w sporach transgranicznych (z udziałem podmiotów zagranicznych), ale również w sprawach krajowych – coraz więcej przepisów, szczególnie z zakresu prawa pracy i prawa handlowego stanowi bowiem implementację regulacji unijnych. Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa pracy reprezentując podmiotu publiczne – takie jak Urząd Miasta w Gdyni, czy pomorskie spółki komunalne.

Zgłoś udział