Organizator
Gospodarz
Temat: Jak wykorzystać potencjał recognition?
Miejsce: Warszawa
Data: 2019-03-27
Godzina: 10:00-12:30
Gospodarz: Bonduelle

Moderatorem spotkania będzie Pani Dorota Duszyńska- Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich z firmy Bonduelle Polska S.A.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Adekwatność płacy i świadczeń pozapłacowych jako element zaangażowania
  • Co dla pracowników znaczy docenienie za indywidualne osiągnięcia i wkład w pracę
  • Nasze praktyki i osiągnięte efekty
  • Co można zrobić dalej i inaczej - dyskusja

 

Zgłoś udział