Organizator
Gospodarz
Temat: Czas pracy
Miejsce: Katowice
Data: 2019-04-05
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pan Marcin Frąckowiak. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania. 

Zakres tematyczny spotkania:

  • Czas pracy – podstawowe pojęcia
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Prawo pracownika do odpoczynku – minimalne okresy odpoczynku, przerwy w pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w niedziele i święta
  • Najczęstsze błędy w organizowaniu czasu pracy
  • Realizacja obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy – na co zwracać uwagę, najczęstsze błędy, uwagi praktyczne