Organizator
Gospodarz
Temat: Wypowiedzenie umowy o pracę
Miejsce: Gdańsk
Data: 2019-02-06
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pan Adam Wielgus. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania. 

Zakres tematyczny spotkania:

  • Jak przygotować się do wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi z inicjatywy pracodawcy?
  • - Gromadzenie dowodów przydatnych na wypadek sądowego kwestionowania przez pracownika zasadności wypowiedzenia umowy o pracę - Przeprowadzania rozmowy dotyczącej wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę - Problemy z doręczeniem pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę - Unikanie negatywnych skutków zwolnienia pracownika  jak komunikować załodze zwolnienie jednego z pracowników?  sposoby na uniknięcie „czarnego PR-u” po zwolnieniu pracownika
  • Rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem
  • - Które umowy można wypowiedzieć? - Jak skutecznie wypowiadać umowy?  kiedy uzasadniać wypowiedzenie i jak skutecznie to robić?  wskazywanie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę w świetle orzecznictwa sądowego - Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy - Okres wypowiedzenia  jak traktować pracownika w okresie wypowiedzenia?  zasady zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy  skracanie i wydłużanie okresu wypowiedzenia - Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
  • Wypowiedzenie umowy o pracę z inicjatywy pracownika - jak się bronić przed skutkami nieoczekiwanego zwolnienia się pracownika z pracy?
  • Obowiązki stron związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
  • - Obowiązek wydania świadectwa pracy - Obowiązek rozliczenia się z pracownikiem - Zwrot narzędzi powierzonych pracownikowi - jak skutecznie odzyskać przedmioty powierzone pracownikowi?