Organizator
Gospodarz
Temat: Wypowiedzenie umowy o pracę
Miejsce: Poznań
Data: 2019-02-22
Godzina: 14:00-16:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pan Adam Wielgus. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania.

Zakres tematyczny spotkania:

 • Jak przygotować się do wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi z inicjatywy pracodawcy?
 • - Gromadzenie dowodów przydatnych na wypadek sądowego kwestionowania przez pracownika zasadności wypowiedzenia umowy o pracę
  - Przeprowadzania rozmowy dotyczącej wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę
  - Problemy z doręczeniem pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
  - Unikanie negatywnych skutków zwolnienia pracownika
   jak komunikować załodze zwolnienie jednego z pracowników?
   sposoby na uniknięcie „czarnego PR-u” po zwolnieniu pracownika
 • Rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem
 • - Które umowy można wypowiedzieć?
  - Jak skutecznie wypowiadać umowy?
   kiedy uzasadniać wypowiedzenie i jak skutecznie to robić?
   wskazywanie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę w świetle orzecznictwa sądowego
  - Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy
  - Okres wypowiedzenia
   jak traktować pracownika w okresie wypowiedzenia?
   zasady zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy
   skracanie i wydłużanie okresu wypowiedzenia
  - Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę z inicjatywy pracownika - jak się bronić przed skutkami nieoczekiwanego zwolnienia się pracownika z pracy?
 • Obowiązki stron związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
 • - Obowiązek wydania świadectwa pracy
  - Obowiązek rozliczenia się z pracownikiem
  - Zwrot narzędzi powierzonych pracownikowi - jak skutecznie odzyskać przedmioty powierzone pracownikowi?