Organizator
Gospodarz
Temat: Pracownik wypowiadający się niekorzystnie w mediach, mediach społecznościowych o pracodawcy i naruszający dobra osobiste pracodawcy – jak się bronić
Miejsce: Wrocław
Data: 2019-01-24
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pani Elżbieta Delert. Jako ekspert prawa własności intelektualnej, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Prawo do krytyki pracodawcy – granice swobody wypowiedzi;
  • Monitoring prasy i portali społecznościowych – czy jest konieczny
  • Wezwanie do zaniechania naruszeń i powództwa o naruszenia dóbr osobistych czy odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika