Organizator
Gospodarz
Temat: Prawne aspekty podróży służbowych i wyjazdów integracyjnych, w tym czas pracy, wypadki, przedłużenie podróży na wniosek pracownika
Miejsce: Katowice
Data: 2019-02-08
Godzina: 10:00-12:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Moderatorem spotkania będzie Pan Marcin Frąckowiak. Jako ekspert z działu prawa pracy, przedstawi temat oraz odpowie na Państwa pytania.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Definicja i rozliczanie czasu podróży służbowej: w jakich sytuacjach podróż będzie wliczona do czasu pracy?
  • Praktyczne aspekty wypłaty na rzecz pracownika świadczeń przysługujących mu z tytułu podróży służbowej
  • Przedłużenie delegacji na prośbę pracownika: rozliczenie, odpowiedzialność pracodawcy
  • Wyjazd integracyjny a podróż służbowa
  • Wypadek pracownika w czasie podróży służbowej i wyjazdu integracyjnego.