Organizator
Gospodarz
Temat: Jak skutecznie motywować pracowników?
Miejsce: Kraków
Data: 2018-04-13
Godzina: 10:00-12:30
Gospodarz: IBM

Zakres tematyczny spotkania:

  • jak motywowac - finansowo czy pozafinansowo?
  • skutecznie narzedzia motywacyjne
  • rola Dzialu HR w budowaniu programow motywacyjnych