Organizator
Gospodarz
Temat: Jak zmienić reaktywną rekrutację w proaktywną?
Miejsce: Warszawa
Data: 2018-03-28
Godzina: 10-12.30
Gospodarz: DHL Parcel Polska

Obecny wymagający rynek pracy niesie nam dużo wyzwań w obszarze rekrutacji, a przede wszystkim w pozyskiwaniu pracowników. Celem spotkania jest zastanowienie się jak można zmienić strategię rekrutacji z reaktywnej na proaktywną oraz wspólna wymiana doświadczeń, która pozwoli nam wyjść ze spotkania z nastawieniem PRO.

Zakres tematyczny spotkania:


    Prelekcja Ludzie na szczyt – rekrutacje w najgorętszym okresie w DHL Parcel
    Dyskusja i wymiana doświadczeń:
    • Co  oznacza proaktywna rekrutacja,
    • Co składa się na proaktywną rekrutację,
    • Najlepsze kanały rekrutacji lub efektywność kanałów rekrutacji