Organizator
Gospodarz
Partner
Temat: Home office – prawne i praktyczne aspekty pracy z domu
Miejsce: Warszawa
Data: 2018-03-06
Godzina: 10:00-13:00
Gospodarz: Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Grupa PZU oraz Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu HR Solution, które odbędzie się 6 marca w Warszawie w godzinach 10.00-13.00.

Spotkanie rozpocznie się od omówienia przez radcę prawnego Panią Monikę Kolasińską z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – Partnera Merytorycznego Ścieżki Prawa Pracy przy PSZK - kwestii regulacji pracy w warunkach home office. Poznamy również doświadczenia i wyzwania w tym temacie praktyków HR:

• Grupa PZU, Aneta Matwijów, Senior HR Business Partner

• Ferrero Polska Commercial-Paweł Szulc, HR Manager,

• Covance- Anna Aleksandrowicz, Senior HR Manager.

Wydarzenie skierowane jest do osób, które:

• w swoich organizacjach stosują home office,

• rozważają wprowadzenie możliwości pracy w warunkach home office.

Na spotkaniu zostaną omówione wyzwania związane ze stosowaniem home office i stojące przed Pracodawcami chcącymi wdrożyć w Firmie możliwość pracy z domu, sposoby uniknięcia zagrożeń związanych z home office oraz plusy i minusy takiej organizacji pracy z perspektywy Pracodawców mających doświadczenie w korzystaniu z home office.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Wdrożenie zasad wykonywania pracy w warunkach home office
  • Home office stosowany powszechnie czy jako rodzaj benefitu dla wybranych - w kontekście ryzyka zarzutu nierównego traktowania pracowników
  • Kontrola czasu pracy pracownika pracującego z domu
  • Sposoby ochrony przed ryzykiem związanym z pracą w warunkach home office (w tym ochrona informacji poufnych, odpowiedzialność pracownika za powierzony mu sprzęt, wypadki pracowników pracujących z domu)